Impulsprogramma's toeristische hefboomprojecten

Laatst gewijzigd op 26 okt 2017 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
ondernemingen & organisaties
Voor wat
infrastructuurprojecten met een sterk internationaal toeristisch potentieel
Subsidie via oproep (geen oproep momenteel)
van max. 60% (plafond: max. €1 mln.)

Wat houdt de maatregel in

Hefboomprojecten met een sterk internationaal toeristisch potentieel kunnen een subsidie van maximaal 60 % genieten van Toerisme Vlaanderen als deze passen binnen één van de toeristische thema's en een voldoende hefboomeffect hebben voor Vlaanderen. Een hefboomproject is een infrastructuurproject. De aanvraag kan zowel door de overheid als private initiatiefnemers worden aangevraagd.

In 2017 wordt geen nieuwe oproep voorzien binnen de Impulsprogramma's.

Wie komt in aanmerking

Volgende instanties kunnen een aanvraag indienen:

 • gemeentebesturen of autonome bedrijven;

 • provinciebesturen of autonome bedrijven;

 • verenigingen zonder winstoogmerk;

 • intergemeentelijke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid;

 • publieke rechtspersonen;

 • private rechtspersonen;

 • en een samenwerkingsverband van de voorvermelde aanvragers.

Wat komt in aanmerking

De oproep tot subsidieaanvragen voor toerismesubsidies voor hefboomprojecten heeft betrekking op 3 thema's:

 • Impulsprogramma Vlaamse Meesters;
 • Impulsprogramma kernattracties in de deelbestemmingen als internationale iconen;
 • Impulsprogramma meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties voor de internationale meetingindustrie.

De volgende uitgaven komen in aanmerking:

 • opmaak van het businessplan;

 • infrastructuur bouwen, verbouwen, inrichten;

 • studies en ontwerpen;

 • personeelskosten voor de realisatie van het project;

 • digitale en audiovisuele producten ter verhoging van de beleving ter plaatse;

 • vorming van het personeel in kader van het project;

 • kosten in kader van kennisdeling;

 • uitgaven voor initiatieven ter verbetering van toegankelijkheid;

 • ontwikkeling en organisatie van evenementen binnen het thematisch impulsprogramma Vlaamse Meesters.

Omvang steun

Een hefboomproject is een infrastructuurproject. Toerisme Vlaanderen zal het bedrag van de subsidie bepalen op basis van het uitgewerkte kosten- en financieringsplan in het businessplan. Dit bedrag wordt bepaald tijdens het proces, is substantieel en verschilt dus per project. Toerisme Vlaanderen voorziet een maximale financiële steun van 60%.

Voor de thematische impulsprogramma's Kernattracties en Meetinginfrastructuur in erfgoedlocaties komen enkel projecten waarvoor de totaal betoelaagbare kosten minimaal € 1 miljoen bedragen, in aanmerking voor betoelaging.

Meer informatie is terug te vinden op www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten

Aanvraagprocedure

Projectvoorstellen konden aangemeld worden in 2016 aan de hand van het formulier, beschikbaar op www.toerismevlaanderen.be/impulshefboomprojecten

Voorbeelden

Voorbeelden van toeristische hefboomprojecten zijn gebundeld in een inspiratiegids voor ondernemers te bekijken in de volgende link www.toerismevlaanderen.be/publicaties/investeren-toeristische-hefboomprojecten-een-inspiratiegids-voor-ondernemers

Contact

Afdeling / Dienst
Dienst Projectfinanciering
Adres

Grasmarkt 61
1000 Brussel
België

Contactpersoon
Els Lowyck
Telefoon