Herverdeling van de sociale lasten

Laatst gewijzigd op 8 feb 2024 (Alle wijzigingen)

Samengevat

Voor wie
kleinere werkgevers
Voor wat
verlichten van de sociale lasten van deze werkgevers
Automatische vermindering
van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen

Wat houdt de maatregel in

Om de sociale lasten van de kmo’s te verlichten genieten ‘kleinere’ werkgevers van een automatische vermindering van 11,5%, berekend op een aantal sociale zekerheidsbijdragen. Deze korting wordt begrensd op € 272,68 of € 359,45 al naargelang de driemaandelijkse sociale lasten al dan niet € 26.028,82 overschrijden.

Wie komt in aanmerking

Deze maatregel richt zich tot werkgevers die:

  • een economische activiteit uitoefenen met een industrieel of commercieel doel;
  • een vrij beroep uitoefenen (zowel de natuurlijke personen als de vennootschappen die opgericht worden in het kader van deze beroepen). Het gaat hier over vrije beroepen in de strikte betekenis van het woord, d.w.z. de artsen, de tandartsen, de dierenartsen, de advocaten, de gerechtsdeurwaarders, de notarissen, de architecten, de paramedische beroepen, de apothekers, de kinesitherapeuten, de beëdigde landmeters, de bedrijfsrevisoren, de boekhouders en de accountants.

Voorwaarden

Om deze maatregel te financieren, moeten de ‘grotere’ werkgevers een bijdrage van 1,55% betalen, indien de verschuldigde bijdragen in één of meerdere kwartalen meer dan € 26.028,82 per kwartaal bedragen. Deze bijdrage wordt berekend op het gedeelte van de bijdragen dat de grens van € 26.028,82 overschrijdt. Voor 2023 wordt de te betalen bijdrage per werkgever geplafonneerd op maximum € 248.293. Dit bedrag wordt gekoppeld aan de gezondheidsindex.

De omvang van deze vermindering of te betalen bijdrage wordt door de RSZ ieder jaar in de loop van het tweede kwartaal meegedeeld aan de werkgever. Bedraagt het credit- of debetsaldo echter minder dan € 37,18, dan wordt de werkgever niets uitgekeerd of aangerekend.

Aanvraagprocedure

In de loop van de maand juni van elk jaar ontvangt de werkgever een "Bericht betreffende de herverdeling van de sociale lasten", met gedetailleerde vermelding van het credit- of debetbedrag berekend op basis van de gegevens vermeld op de kwartaalaangiften van het voorgaande jaar. Indien het resultaat van deze verrichting vernietigd wordt, omdat het geen € 37,18 bedraagt, zal de werkgever daarvan eveneens een bericht ontvangen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van wijzigingen van deze maatregel én andere maatregelen in de Subsidiedatabank van VLAIO? Dat kan via de gratis Nieuwsbrief van de Subsidiedatabank.

Contact

Meer informatie over deze maatregel kan je terugvinden op de RSZ-website in de "Administratieve instructies RSZ" > Blader door de instructies > Herverdeling der sociale lasten. Tegen het einde van de tweede maand van elk kwartaal, wordt een nieuwe versie van deze instructies gepubliceerd. In de Tussentijdse instructies kan je eventuele wijzigingen reeds vroeger raadplegen. 

Een vraag stellen aan het contactcenter van de RSZ kan per telefoon of door gebruik te maken van het contactformulier.

Adres

Victor Hortaplein 11
1060 Brussel
België

Telefoon