Delcredere

Laatst gewijzigd op 16 nov 2017 (Alle wijzigingen)

Wat houdt de maatregel in

Delcredere is actief binnen de Europese kredietverzekeringsgroep Credendo Group en is de Belgische openbare exportkredietverzekeraar die werkt met Staatsgarantie.

Delcredere heeft als opdracht de internationale handel te bevorderen door de bedrijfswereld en banken te voorzien van kredietverzekering voor politieke en commerciële risico’s op middellange en lange termijn, en dat wereldwijd. Het gaat hierbij hoofdzakelijk om kapitaalgoederen, industriële projecten en diensten.

Credendo Group omvat o.m. ook Credimundi, die exportrisico’s op korte termijn verzekert.