Activering werkloosheidsuitkeringen: Activa Start- Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid- Activaplan

Laatst gewijzigd op 17 nov 2017 (Alle wijzigingen)
Geen aanvraag meer mogelijk

Wat houdt de maatregel in

Om de herinschakeling van bepaalde categorieën van werkzoekenden in het normale arbeidscircuit te bevorderen wordt een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering genaamd) toegekend. De werkgevers die deze werkzoekenden aanwerven kunnen deze werkuitkering van het netto te betalen salaris aftrekken waardoor een belangrijke arbeidskostvermindering wordt toegekend. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen 3 Activa maatregelen: "Activa Start" (of Startbanen), "Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid” (of Activa Gehandicapten) en Activa langdurig werkzoekende (of Activaplan).

Deze maatregelen werden geregionaliseerd ingevolge de zesde staatshervorming.

Op 1 juli 2016 startte in het Vlaams Gewest het Vlaams doelgroepenbeleid. Dit had tot gevolg dat sinds 1 juli 2016 werkgevers die een werkzoekende aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, geen recht meer hebben op het voordeel van de maatregel "Activa Start" of "Activa verminderde arbeidsgeschiktheid". Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers die een werkzoekende aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, geen recht meer op het voordeel "Activaplan". (Deze voordelen blijven wel bestaan voor werkgevers in het Vlaams Gewest die een werkzoekende aanwerven die woont in een ander Gewest zolang dit Gewest deze maatregel niet wijzigt).

In april 2017 is ter vervanging de Aanwervingsincentive voor langdurige werkzoekenden (AWI)" in voege getreden. AWI wil de tewerkstellingskansen bevorderen van werkzoekenden tussen 25 en 54 jaar die twee jaar of langer werkzoekend zijn. De werkgever ontvangt een premie in twee schijven: een eerste schijf van maximum € 1.250 bij aanwerving en een tweede schijf van maximum € 3.000 na één jaar tewerkstelling. Werkgevers zullen de premie kunnen aanvragen via een online toepassing bij het Departement Werk en Sociale Economie (WSE) binnen de 3 maanden na aanwerving van de langdurig werkzoekende. Voor meer informatie zie Aanwervingsincentive voor langdurig werkzoekenden - AWI.

Activa Start

Werkgevers die een erg laaggeschoolde schoolverlater in dienst nemen met een voltijdse arbeidsovereenkomst met een voorziene duur van minstens 6 maanden, kunnen gedurende 6 maanden € 350 in mindering brengen op het nettoloon van deze nieuwe werknemer.
Worden ook als erg laag geschoold beschouwd: de laaggeschoolde schoolverlaters met een handicap en de laaggeschoolde schoolverlaters van buitenlandse afkomst.

Deze maatregel wordt enkel toegekend als de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening (RVA) aan de jongere een werkkaart heeft uitgereikt waarop dit voordeel vermeld wordt.
De werknemer krijgt het ontbrekend deel van zijn nettoloon - werkuitkering genoemd - uitbetaald door zijn werkloosheidskas (vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Vanaf 1 juli 2016 hebben werkgevers die een erg laaggeschoolde schoolverlater (of gelijkgestelde laaggeschoolde schoolverlater) aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, geen recht meer op dit voordeel.

Werkgevers die voor 1 juli 2016 een erg laaggeschoolde (of gelijkgestelde laaggeschoolde) schoolverlater in dienst hebben genomen, behouden het voordeel. Het voordeel stopt vroeger als de werknemer naar een ander Gewest verhuist, namelijk op het einde van de maand die volgt op de datum waarop de RVA op de hoogte is van de verhuis.

De werkgever moet verder de maandelijkse aangiftes via e-ASR doen zodat de werknemer zijn werkuitkering blijft ontvangen.

Dit voordeel blijft wel bestaan voor werkgevers in het Vlaams Gewest die een werkzoekende aanwerven die woont in een ander Gewest zolang dit Gewest deze maatregel niet wijzigt. Voor meer informatie zie www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=3340

Activa Verminderde Arbeidsgeschiktheid

Werkgevers die een niet-werkende werkzoekende met een verminderde arbeidsgeschiktheid in dienst nemen, kunnen gedurende 36 maanden € 500 in mindering brengen op het nettoloon van deze nieuwe werknemer (bij deeltijdse tewerkstelling wordt dit bedrag herleid).

Dit voordeel wordt enkel toegekend als de RVA aan de werkzoekende een werkkaart heeft uitgereikt waarop dit voordeel vermeld wordt.

De werknemer krijgt het ontbrekend deel van zijn nettoloon - werkuitkering genoemd - uitbetaald door zijn werkloosheidskas (vakbond of de Hulpkas voor Werkloosheidsuitkeringen).

Vanaf 1 juli 2016 hebben werkgevers die een persoon met een verminderde arbeidsgeschiktheid aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, geen recht meer op dit Activavoordeel.

Werkgevers die voor 1 juli 2016 zo’n persoon in dienst namen, behouden het voordeel tot uiterlijk 31 december 2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van dit voordeel in sommige gevallen ingekort wordt). Het voordeel stopt vroeger als de werknemer naar een ander Gewest verhuist, namelijk op het einde van de maand die volgt op de datum waarop de RVA op de hoogte is van de verhuis.

De werkgever moet verder de maandelijkse aangiftes via e-ASR doen zodat de werknemer zijn werkuitkering blijft ontvangen.

Dit voordeel blijft wel bestaan voor werkgevers in het Vlaams Gewest die een werkzoekende aanwerven die woont in een ander Gewest zolang dit Gewest deze maatregel niet wijzigt. Voor meer informatie zie www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=704 .

Activa langdurig werkzoekende (of Activaplan)

Werkgevers die in het kader van het Activaplan een langdurig werkzoekende (of gelijkgestelde werknemer) in dienst nemen, kunnen afhankelijk van de aangeworven langdurige werkzoekende een werkuitkering van € 500 in mindering brengen op het nettoloon van deze nieuwe werknemer, gedurende maximum 36 maanden.

Dit voordeel wordt enkel toegekend als de RVA aan de betrokken werknemer een werkkaart heeft uitgereikt waarop dit voordeel wordt vermeld.

Vanaf 1 januari 2017 hebben werkgevers die een langdurig werkzoekende (of gelijkgestelde werknemer) aanwerven die in het Vlaams Gewest woont, geen recht meer op dit voordeel.

Werkgevers die voor 1 januari 2017 zo’n werknemer in dienst namen, behouden het voordeel tot uiterlijk 31 december 2018 (dit betekent dat de normale duurtijd van dit voordeel in sommige gevallen ingekort wordt). Het voordeel stopt vroeger als de werknemer naar een ander Gewest verhuist, namelijk op het einde van de maand die volgt op de datum waarop de RVA op de hoogte is van de verhuis.

De werkgever moet verder de maandelijkse aangiftes via e-ASR  doen zodat de werknemer zijn werkuitkering blijft ontvangen.

Dit voordeel blijft wel bestaan voor werkgevers in het Vlaams Gewest die een werkzoekende aanwerven die woont in een ander Gewest zolang dit Gewest deze maatregel niet wijzigt. Voor meer informatie zie www.werk.belgie.be/defaultTab.aspx?id=704 .

Contact

Voor meer inlichtingen kan u best contact opnemen met het Departement Werk en Sociale Economie die zal instaan voor de nieuwe vervangende maatregel.

Afdeling / Dienst
Dienst Tewerkstelling
Adres

Koning Albert II laan 35 bus 20
1030 Brussel
België