hinder openbare werken

Rentetoelage voor hinder bij openbare werken

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

In 't kort

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt Agentschap Innoveren & Ondernemen tussen in de intresten die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. 

Nieuwe hinderpremie is van kracht!

Op 1 juli 2017 werd deze maatregel vervangen door de nieuwe hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken. Deze nieuwe maatregel is echter enkel van toepassing voor hinder door werken die gestart zijn na 1 juli.

Voor werken die gestart zijn voor 1 juli 2017 kan de rentetoelage nog altijd aangevraagd worden.

Samengevat

Voor wie?
kmo's met leningen bij de bank
Voor wat?
interesten verschuldigd tijdens openbare werken
Bedrag
80 tot 100% van de totale rentelasten

Contact

 

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail