In 't kort

Om de aflossingslast van de bestaande beroepsleningen draaglijker te maken, komt Agentschap Innoveren & Ondernemen tussen in de intresten die de onderneming betaalt gedurende de periode van de openbare werken. 

Nieuwe hinderpremie is van kracht!

Op 1 juli 2017 werd deze maatregel vervangen door de nieuwe hinderpremie en sluitingspremie bij hinder openbare werken. Deze nieuwe maatregel is echter enkel van toepassing voor hinder door werken die gestart zijn na 1 juli. 

Voor werken die al voor 1 juli 2017 gestart zijn, kan de rentetoelage worden aangevraagd tot uiterlijk 31 december 2017.

De wijziging van de overgangsbepalingen in het uitvoeringsbesluit werd definitief goedgekeurd door de Vlaamse Regering op 24 november 2017. De subsidiabele hinderperiode in de dossiers van de rentetoelage en de subsidiabele sluitingsperiode van de inkomenscompensatie kunnen maximaal lopen tot 31 december 2017.

Samengevat

Voor wie?
kmo's met leningen bij de bank
Voor wat?
interesten verschuldigd tijdens openbare werken
Bedrag
80 tot 100% van de totale rentelasten

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail