Indirect koelsysteem (≤300 kW) op basis van natuurlijke koudemiddelen, inclusief recuperatie van restenergie

Technologienummer
1303
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Aanpassing essentiële componenten, subsidiepercentage en uitleg

Een indirect koelsysteem voor het koelen van ruimten, producten of processtromen op basis van natuurlijke koudemiddelen waarbij de restenergie gerecupereerd wordt.

Het primaire koelsysteem werkt op basis van natuurlijke koudemiddelen. Volgende natuurlijke koudemiddelen komen in aanmerking voor steun: CO2, propaan, ammoniak, (iso)butaan, propyleen, ethyleen of ethaan. Het secundaire, compressievrije koelsysteem is gevuld met een vloeibare koudedrager, CO2 of ijsslurry. 

Het totale koelvermogen (binnen de vestiging van de onderneming) van de verschillende installaties moet kleiner zijn dan of gelijk aan 300 kW (ongeacht het aantal koelkringen) na realisatie. Indien er een temperatuurverschil is van minimum 5 °C van de koeltoepassing, mogen de verschillende koelsystemen opgesplitst worden voor de berekening van het totale vermogen (om in aanmerking te komen voor steun). Een systeem om warmte te recupereren komt eveneens in aanmerking voor steun.

De restwarmte wordt gerecupereerd en ingezet binnen de onderneming als proceswarmte of voor klimatisatie overeenkomstig de voorwaarden van recuperatie van restenergie bij T 100078.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

 • primair koelsysteem (leidingen, appendages, compressor, condensor, expansieventiel, verdamper)
 • secundair koelsysteem (warmtewisselaar met de te koelen ruimte, circulatiepomp)
 • systeem voor recuperatie en inzet van restenergie (exclusief afgiftesysteem)

Niet-steunbare componenten

 • comfortkoeling of huishoudelijke koeling
 • koelmeubel
 • stekkerklaar koel- en/of vriesmeubel

Tips bij de aanvraag

 • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
 • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
 • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
 • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
 • 10,00% voor een kmo
 • 8,00% voor een grote onderneming