Elektrische vrachtwagen

Technologienummer
201071
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Aanpassing subsidiepercentage en uitleg

Nieuwe vrachtwagen (meer dan 3,5 ton) met 100 % elektrische aandrijving, zonder opbouw en met een maximum in aanmerking komend investeringsbedrag van 400.000 euro per vrachtwagen. Per onderneming komen voor deze technologie maximum twee vrachtwagens in aanmerking voor steun.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

  • nieuwe vrachtwagen (+3,5 ton) met 100 % elektrische aandrijving met een maximum in aanmerking komend investeringsbedrag van € 400.000 euro 

Niet-steunbare componenten

  • opbouw vrachtwagen
  • hybride vrachtwagens, die nog deels gebruik maken van fossiele brandstoffen

Tips bij de aanvraag

  • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
  • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
  • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
  • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
  • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
  • 35,00% voor een kmo
  • 21,00% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Voor hoeveel elektrische vrachtwagens kan men onder deze technologie steun aanvragen?

Iedere onderneming (ondernemingsnummer) kan onder deze technologie voor maximaal twee elektrische vrachtwagens steun ontvangen. Meerdere ondernemingen binnen een groep kunnen, elk met hun eigen ondernemingsnummer, steun aanvragen voor maximaal twee vrachtwagens. De beperking op het aantal vrachtwagens waarvoor steun verkregen kan worden, is geldig voor onbepaalde duur.