Elektrische autobus of autocar

Technologienummer
201072
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Aanpassing subsidiepercentage en uitleg

Nieuwe autobus of autocar met 100 % elektrische aandrijving (geen hybride) met een maximum in aanmerking komend investeringsbedrag van 600.000 euro per autobus of autocar. Per onderneming komen voor deze technologie maximum twee voertuigen in aanmerking voor steun.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

  • autobus of autocar met 100% elektrische aandrijving met maximum investeringsbedrag van € 600.000

Niet-steunbare componenten

  • hybride autobussen of autocars, die nog deels gebruik maken van fossiele brandstoffen

Tips bij de aanvraag

  • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
  • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
  • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
  • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
  • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
  • 27,50% voor een kmo
  • 16,50% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Voor hoeveel elektrische bussen kan men onder deze technologie steun aanvragen?

Iedere onderneming (ondernemingsnummer) kan onder deze technologie voor maximaal twee elektrische bussen steun ontvangen. Meerdere ondernemingen binnen een groep kunnen, elk met hun eigen ondernemingsnummer, steun aanvragen voor maximaal twee bussen. De beperking op het aantal bussen waarvoor steun verkregen kan worden, is geldig voor onbepaalde duur.