Elektrisch mobiel werktuig (offroad)

Technologienummer
201095
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijziging

Aanschaf van een nieuw volledig elektrisch offroad mobiel werktuig dat in open lucht wordt ingezet. Het betreft een mobiel werktuig, meer dan of gelijk aan 5 ton gewicht in rijklare toestand, met een elektromotor voor de aandrijving van het werktuig, zowel voor de verplaatsing van het werktuig als voor de werking van het werktuig zelf. Het mobiele werktuig moet volledig elektrisch aangestuurd worden met stroomvoorziening via een batterijpakket. De batterij wordt opgeladen met netstroom, eigen hernieuwbare energie of restenergie.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

Niet-steunbare componenten

  • batterij opgeladen met elektriciteit opgewekt door verbrandingsmotoren die gebruik maken van fossiele brandstoffen
  • werktuigen die zowel binnen als buiten kunnen opereren
  • werktuigen met een hybride energievoorziening voor het werktuig (diesel + elektrisch)

Tips bij de aanvraag

  • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
  • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
  • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
  • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
  • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
  • 25,00% voor een kmo
  • 20,00% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Welke soort voertuigen komen in aanmerking voor steun?

Mobiele werkvoertuigen zonder nummerplaat én met een rijklare toestand gelijk aan of meer dan 5 ton. Voorbeelden van steunbare voertuigen kunnen zijn (niet-limitatief): rollmops, shovel, bulldozer, kniktandemwals.