Elektriciteitsproductie uit laagwaardige restwarmte door Organic Rankine Cycle (ORC)

Technologienummer
1339
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijziging

Door gebruik te maken van een organische werkingsvloeistof zijn ORC’s in staat om warmtebronnen te benutten met temperaturen die te laag zijn voor omzetting met een traditionele stoomcyclus.

Installaties of onderdelen die in aanmerking komen voor groenestroomcertificaten of warmtekrachtcertificaten, komen niet in aanmerking. Productie van elektriciteit d.m.v. ORC wordt enkel gesteund indien het eigen restwarmte betreft en er geen rechtstreekse toepassing van de restwarmte mogelijk is. 

De investeringen in deze technologie mogen in het kader van een dienstverleningscontract ter beschikking worden gesteld aan maximaal één andere onderneming. Deze moet ook voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 tot en met 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2024.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten. 

Essentiële componenten

 • Organic Rankine Cycle (ORC) bestaande uit verdamper, expander, generator, condensor en turbine

Niet-steunbare componenten

 • installaties of onderdelen die in aanmerking komen voor groenestroom- of warmtekrachtcertificaten
 • warmte van geothermische oorsprong 

Tips bij de aanvraag

 • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
 • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
 • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
 • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
 • 40,00% voor een kmo
 • 30,00% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Waarvoor dient de restwarmte gebruikt te worden?

Wat de toepassing van de restwarmte betreft, dient het te gaan om: 

 1. een toepassing die niet tot gevolg heeft dat de benutting van reeds beschikbare restwarmte wordt verminderd
 2. een toepassing die niet kan leiden tot het toekennen van groenestroom- of warmtekrachtcertificaten
 3. een bijkomende benutting van restwarmte voor: 
  • het invullen van de energiebehoefte van een proces
  • het op temperatuur houden van opgeslagen stoffen
  • de verwarming van gebouwen