Absorptiekoeling op basis van restwarmte

Technologienummer
1361
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijzigingen

Energiezuinig koelsysteem door toepassing van absorptiekoeling op basis van restwarmte (hoger dan 95°C).

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

 • absorptiekoelmachine

Tips bij de aanvraag

 • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
 • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
 • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
 • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
 • 30,00% voor een kmo
 • 15,00% voor een grote onderneming
Venster sluiten

Waarvoor dient de restwarmte gebruikt te worden?

Wat de toepassing van de restwarmte betreft, dient het te gaan om: 

 1. 1. een toepassing die niet tot gevolg heeft dat de benutting van reeds beschikbare restwarmte wordt verminderd
 2. 2. een toepassing die niet kan leiden tot het toekennen van groenestroom- of warmtekrachtcertificaten
 3. 3. een bijkomende benutting van restwarmte voor: 
  • - het invullen van de energiebehoefte van een proces
  • - het op temperatuur houden van opgeslagen stoffen
  • - de verwarming van gebouwen