Aanwenden van expansie-energie

Technologienummer
16
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijziging

Aanwenden van expansie-energie die vrijkomt bij bestaande productieprocessen of bij de ontspanning van fluïda onder druk gebracht voor transport. Enkel kmo's komen in aanmerking voor steun bij deze technologie. Onderdelen die deel uitmaken van een installatie waarvoor warmtekrachtcertificaten kunnen bekomen worden, komen niet in aanmerking.

De investeringen in deze technologie mogen in het kader van een dienstverleningscontract ter beschikking worden gesteld aan maximaal één andere onderneming. Deze moet ook voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 tot en met 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2024.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten.

Essentiële componenten

  • expansieturbines, stoommotoren of tegendrukturbines
  • generatoren, met inbegrip van snelheidsreductoren
  • meet- en regelapparatuur

Niet-steunbare componenten

  • onderdelen die deel uitmaken van een installatie die in aanmerking komen voor groenestroom-of warmtekrachtcertificaten

Tips bij de aanvraag

  • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
  • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële componenten.
  • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
  • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
  • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
  • 40,00% voor een kmo