Aansluiting op een bestaand warmtenet

Technologienummer
201039
Wijzigingen (Geldig van 01/07/2024)

Tekstuele wijziging

Aansluiting op een bestaand warmtenet voor klimatisatieof gebruik als proceswarmte in productieprocessen. Enkel kmo's komen in aanmerking voor deze technologie.

De investeringen in deze technologie mogen in het kader van een dienstverleningscontract ter beschikking worden gesteld aan maximaal één andere onderneming. Deze moet ook voldoen aan de voorwaarden, vermeld in artikel 4 tot en met 10 van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 april 2024.

Waaruit moet de aanvraag bestaan?

De aanvraag van deze technologie via de ecologiepremie+ moet alle onderstaande essentiële componenten bevatten. Bij deze aanvraag mogen ook optionele componenten worden toegevoegd.

Essentiële componenten

 • aansluiting op een bestaand warmtenet bestaande uit aanlegkosten leidingnetwerk, leiding tot aan bestaande warmtenet inclusief inkoppeling, meet- en regelapparatuur

Optionele componenten

 • warmtewisselaar

Niet-steunbare componenten

 • aansluiting op een intern warmtenet of verdeelnet (binnen eenzelfde vestiging van de onderneming) 
 • vervanging van een bestaand warmtenet
 • warmtenet voor de productie van elektriciteit

Tips bij de aanvraag

 • Enkel investeringen vanaf de eerste dag van de maand volgend op de aanvraag komen in aanmerking.
 • Dien enkel de investeringskosten zonder btw in van de essentiële en optionele componenten.
 • Vraag aan de leverancier om de verschillende kosten apart te vermelden op de offertes en facturen.
 • De aanvraag mag enkel betrekking hebben op het beroepsgedeelte. Als investeringen ook voor privédoeleinden worden gebruikt, mag enkel het beroepsgedeelte opgegeven worden.
 • Investeringen die wettelijk verplicht zijn komen niet in aanmerking.

Subsidiepercentage

De netto subsidie voor deze technologie bedraagt:
 • 34,00% voor een kmo