euro

Inkomenscompensatievergoeding - Vlaams Gewest

Je kan deze subsidie niet meer aanvragen

Hoe vraag je de inkomenscompensatie aan?

De aanvraagprocedure verloopt als volgt:

  • De gemeente brengt 14 tot 30 kalenderdagen voor de aanvang van de werken elke betrokken zelfstandige op de hoogte dat er werken met mogelijke hinder zullen aanvangen en dat men een inkomenscompensatievergoeding kan ontvangen.
  • Van zodra men op de hoogte wordt gebracht van de werken, vraagt de verantwoordelijke van de onderneming aan de gemeente een attest van hinder aan. Dit attest bewijst dat er werken in uitvoering zijn of zullen uitgevoerd worden en dat deze werken hinder veroorzaken voor de onderneming. Binnen de 7 kalenderdagen na ontvangst van het aanvraagformulier, reikt de gemeente het attest van hinder aan de zelfstandige uit.
  • Minstens 7 dagen voor de sluiting moet de zelfstandige bij het Participatiefonds Vlaanderen twee documenten indienen, namelijk een formulier tot aanvraag van de vergoeding en het attest van hinder van de gemeente.

Contact

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
Belgiƫ

Telefoon
E-mail