Momenteel loopt er geen oproep en kan de subsidie niet aangevraagd worden.

In 't kort

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

Met deze projectoproep wou de Vlaamse overheid bestaande en nieuwe bedrijventerreinverenigingen ondersteunen. Op dit moment is de oproep afgesloten.

Hoe? Door op zoveel mogelijk bedrijventerreinen een manager aan te stellen die toeziet op het beheer en de ontwikkeling van het terrein.

Samengevat

Voor wie?
bedrijventerreinverenigingen en -beheerders
Voor wat?
personeelskosten bedrijventerreinmanagement
Bedrag
max. € 60.000 (nieuwe vereniging) – € 40.000 (bestaande vereniging)

Contact

Gezien de coronamaatregelen zet VLAIO maximaal in op thuiswerk. Gelieve alle post elektronisch (via mail) te bezorgen. Papieren post wordt momenteel niet opgehaald.

 

Adres
Agentschap Innoveren & Ondernemen

Koning Albert II-laan 35 bus 12
1030 Brussel
België

Telefoon
E-mail