Water-as-a-Service bij ZUUVR

Zwembadbouwer ZUUVR zet al sinds 2021 de toon in de bouw van ecologische zwembaden. Zonder chloor, duurzaam en op maat. Met het aanbod Water-as-a-Service (WAAS) trekt ZUUVR nu ook steden, gemeenten en andere eigenaars van (semi-)openbare zwembaden over de streep van milieubewust zwemwaterbeheer. 

Van traditionele naar chloorvrije zwembaden

Hans Ollevier-Claeys is CEO van ZUUVR, het bedrijf wil een verschil maken in de zwembadsector.  

Hans Ollevier-Claeys: “ZUUVR is de enige zwembadbouwer in België die een volledig ecologisch waterfiltersysteem aanbiedt. We zetten ons al vier jaar in om de manier van waterzuivering ecologischer en duurzamer te maken. Tot 2021 bouwden we traditionele zwembaden, en elke keer opnieuw zagen we hoeveel water er verspild werd. We wilden het anders. Maar er was geen alternatief, geen fabrikant die milieuvriendelijkere zuiveringssystemen verkocht – zonder chloor en energiezuinig. Dus was er maar één oplossing: ’zelf een duurzaam systeem ontwikkelen en produceren.”

“Eerst hebben we ons oor te luisteren gelegd bij particuliere zwembadeigenaars. Wat wil de markt? Hoe kunnen we daarop inspelen? We wilden met ZUUVR zowel ontwikkelaar zijn als installateur, zodat we de lijn tussen ontwikkelen en de eindgebruiker heel kort en relevant houden. We ontwierpen een filtratiesysteem dat zonder chloor werkt, weinig water verbruikt én weinig energie nodig heeft om het koude water op te warmen. Intussen zijn we drie jaar verder, werken er zo’n twintig mensen bij ZUUVR. We renoveren bestaande zwembaden en installeren onze ecologische systemen in nieuwe zwembaden in België en Nederland.” 

En de openbare zwembaden?

Ook de publieke sector – steden, gemeenten en eigenaars van (semi-)publieke zwembaden – had oren naar een milieuvriendelijkere én geldbesparende zuiveringsinstallatie.  

Hans: “Hotels, wellnesscentra en openbare zwembaden klopten bij ZUUVR aan: of we ons systeem ook niet bij hen konden installeren? Dat bleek niet zo eenvoudig. Het filtersysteem en de aansturing eenvoudig weg schalen (of groter) maken was niet mogelijk omdat publieke en semi-publieke (wellness, hotels, …) zwembaden aan andere normeringen rond waterkwaliteit moeten voldoen. Maar de verzoeken vonden we interessant en we startten een onderzoek. We gingen met gemeenten en steden in gesprek, over wat ze precies nodig hadden en hoe ze de samenwerking zagen. Zouden ze voor de technieken willen betalen, maar het onderhoud zelf in handen houden? Of nog iets anders?” 

“Het idee was er, maar had tijd nodig om te rijpen. Hoe zet je zo’n systeem voor de publieke sector in de markt? Daarvoor nam ik contact op met VLAIO bedrijfsadviseur Elien Danckaerts, die zich focust op circulaire economie.”

“Eerlijk, ons eerste gesprek leek met een sisser af te lopen: met ons initiële idee – vooral een focus op engineering en optimalisering van het monitoringssysteem van de zwembaden – kwamen we niet in aanmerking voor een subsidie. Toch niet op de manier waarop wij het bedacht hadden om naar de markt te brengen, als ‘product’. Doordat Elien bleef doorvragen naar het waarom, kwam de focus op WAAS, Water-as-a-Service, figuurlijk boven water. Als fundamenteel onderdeel voor het vormgeven van het circulair businessmodel, was ook technologie nodig. Maar de hoofdfocus van de innovatie is niet de technologie, wel het dienstenmodel. ZUUVR stapt namelijk af van het klassieke verkoopmodel, en schakelt over naar een voor de zwembadsector volledig nieuw concept: veilig zwembadwater. Hierbij maakt ZUUVR de omschakeling van productleverancier van zwembaden naar dienstenleverancier van (veilig en duurzaam) zwembadwater as a service. We bieden zwembadbeheer als een ‘dienst’ aan en klanten betalen voor een gebruiksklaar zwembad met zuiver water. Als fundamenteel onderdeel van het businessmodel, was er ook uitdagende ontwikkeling nodig rond de sturing. Elien dacht mee met ons, en ze zag kansen.”

Pioniers met een uitzonderlijk businessplan

Hans: “Na onze pitch schreven we onze subsidieaanvraag voor een ontwikkelingsproject. Met feedback van Elien schaafden we de tekst bij en formuleerden we waar nodig onze antwoorden scherper en helderder. Ze bracht ons ook in contact met specialisten, die kennis van zaken hadden over bijvoorbeeld financiering. Zo versterkten we stapje voor stapje ons project. De subsidieaanvraag tot in de puntjes uitwerken en tot iets maken waar we volledig achter stonden, heeft tijd gevraagd. Van ons, en ook van VLAIO. We zijn heel dankbaar voor hun begeleiding.” 

Met feedback van bedrijfsadviseur Elien Danckaerts schaafden we de subsidieaanvraag bij en formuleerden we waar nodig onze antwoorden scherper en helderder.

Hans Ollevier Claeys
Oprichter en CEO van ZUUVR

“Het was een uitdagend traject tot de goedkeuring van ons ontwikkelingsproject. Na een half jaar kregen we een go. Spannend, want we wilden al van start kunnen gaan voor de goedkeuring. Dat hebben we ook gedaan, een berekend risico, maar we geloofden rotsvast in ons project. Toen het verlossende nieuws kwam, hadden we al enkele mooie resultaten geboekt in ons ontwikkelingsproces van de nieuwe sturing.” 

Dit Water-as-a-Service ontwikkelingsproject van ZUUVR is een mooi voorbeeld van hoe diensteninnovatie voor steun in aanmerking kan komen bij VLAIO maar belangrijker, hoe ook een duurzame innovatiegolf kan veroorzaakt worden in een eerder ‘behoudsgezinde’ publieke sector.

Annelies De Maeyer
Adviseur innovatiesteun

“VLAIO speelde een belangrijke rol bij de realisering van ons idee. Elien en alle andere experts met wie we spraken, leverden een belangrijke bijdrage. Ik schrok daar toen echt van, VLAIO is een toegankelijke en menselijke organisatie. Om dat te vertellen – en om aan te tonen dat subsidies voor iedereen mogelijk zijn, niet alleen voor grote ondernemingen – sprak ik ook op een kennismakingsevent in Leuven om ondernemers in contact te brengen met VLAIO.”

“Intussen gaf Elien ons dossier door aan Annelies De Maeyer, maar ze blijft betrokken en is oprecht benieuwd naar hoe het met ons gaat. We werkten de hele periode nauw samen met veel experts van VLAIO, we waren één team. We proberen samen impact te maken.”

WAAS voor iedere gemeente

Hans: “Onze samenwerking met VLAIO is ook een hefboom om als jong bedrijf met de gemeenten in gesprek te gaan rond onze diensteninnovatie en projecten op te zetten. De subsidie toont dat we gedreven en innoverend zijn, dat we iets waardevols te bieden hebben. Én we kunnen daardoor ook een financiële inspanning leveren.”

“Gemeenten kijken naar elkaar: stapt gemeente X in een project, dan zal gemeente Y volgen. In eerste instantie focussen we op de renovatie van bestaande zwembaden. Er is veel interesse, ook vanuit de buurlanden. In Nederland en Duitsland is de situatie vaak nog erger, met veel verouderde zwembaden, die duur in onderhoud zijn. Door onze zuiveringssystemen aan te passen – de wetgeving is daar anders – ligt ook die markt open.”

“Volgens mij kan elke sector groeien naar WAAS. Het is een kwestie van tijd tot iedereen de voordelen ziet en er tractie komt. Met ZUUVR willen we pionier zijn en anderen aanzetten om mee het verschil te maken. Samen kunnen we de markt veranderen, een steentje verleggen in de rivier.

 

Welke stap wil jij zetten met je bedrijf?

Als ambitieuze ondernemer wil je maar één ding: dat je zaak een succesvolle vlucht maakt. Daarom investeer je én daarom innoveer je. Goed om weten dat je met je vragen bij VLAIO terecht kan.      

De VLAIO bedrijfsadviseurs zijn jouw gids bij de realisatie van die plannen. Wij zijn een kritisch klankbord en brengen sterktes en zwaktes in kaart. Daarbij geven we ook concreet advies over subsidies en financiering. En we brengen je in contact met de juiste experten.