Virtuele school houdt kinderen bij de les

Lieselot Declercq is een straffe madam met een hart voor kinderen. Iemand die artikel 28 van het Kinderrechtenverdrag heel letterlijk neemt. Ieder kind heeft recht op onderwijs, waar ter wereld hij of zij zich ook bevindt. Met D-Teach creëert Lieselot een virtuele school waarin leraren op maat van elke leerling werken en er alles aan doen om de leerling weer vlekkeloos te laten integreren in het Vlaamse onderwijs na een tijdelijk verblijf in het buitenland.
Het D-Teach team.
Het D-Teach team met links Marlies Van Assche, centraal Maaike Grammens en rechts oprichtster Lieselot Declercq.

Eerste krijtlijnen

Het verhaal van D-Teach begint zes jaar geleden, op de schoolbanken van de Universiteit Gent. Lieselot Declercq besluit - na bijna vijf jaar in het lager onderwijs te hebben gestaan – om de Master Pedagogische Wetenschappen aan te vatten. Daar begint ze als student-ondernemer de eerste krijtlijnen van D-Teach uit te tekenen.

Lieselot: “In 2012 bestond er nog geen afstandsonderwijs in België. Vlaamse kinderen die omwille van moeders of vaders carrière tijdelijk in het buitenland verbleven, konden geen contact houden met het onderwijs of de leerkrachten in Vlaanderen. Uiteraard bestonden er wel al online cursussen, maar die vragen een hoge mate van zelfstudie en -sturing. Voor jonge kinderen waren ze al helemaal niet geschikt . Ik wilde leerlingen alles geven wat een Vlaamse school ook biedt: interactieve lessen, leerkrachten, persoonlijke begeleiding. Het kwam er dus eigenlijk op neer dat ik een virtuele school zou beginnen.”

Maar hoe begin je daaraan? Welke stappen moet je ondernemen om zoiets werkelijkheid te maken? Lieselot: “De eerste kapstokjes kreeg ik mee tijdens het BRYO-programma van Voka. Er bleek veel interesse in mijn project, maar ik ontdekte tegelijkertijd ook wel wat uitdagingen die ik zou moeten aanpakken. De voornaamste was het ontwikkelen van een pedagogisch raamwerk. Daarvoor bestond helaas geen enkel Europees – laat staan Belgisch – precedent. Erkende online scholen vond je tot dan toe alleen maar in Australië, de bakermat van het afstandsonderwijs. Ik wilde een innovatieve samenwerking opstarten met een Australische universiteit en kreeg daarvoor een subsidie toegekend van VLAIO in de vorm van een ontwikkelingsproject. Maar meer nog dan die subsidie, ben ik ontzettend dankbaar voor de coaching en steun die ik kreeg van VLAIO-bedrijfsadviseur Kim Smets en An Cosaert van de Antwerp Management School. Zij gidsten mij doorheen het ondernemerslandschap en brachten me in contact met de juiste mensen. Vooral het contact met FIT (Flanders Investment & Trade) heeft ons veel opgeleverd, zoals het opzetten van een internationaal netwerk.”

Lieselot Declercq, oprichter D-Teach
D-Teach is een buitenbeentje in de ondernemerswereld. Ondernemen in de onderwijswetenschappen is in Vlaanderen erg ongewoon. En dus heb je believers nodig, mensen die je steunen en je op weg helpen. Die vond ik bij VLAIO.
Lieselot Declercq
oprichter D-Teach

Belang van re-integratie

“Anno 2018 is het online lesgeven helaas nog steeds niet erkend in België”, betreurt Lieselot. “Dat wil zeggen dat onze leerlingen momenteel nog geen getuigschrift kunnen ontvangen op het einde van een leertraject. En dat is eigenlijk wel jammer, want wij werken met gekwalificeerde leerkrachten en onze lessen zijn afgestemd op en met Vlaamse scholen. Maar zelfs nu we nog niet erkend zijn, vinden ouders het belangrijk dat hun kinderen de lessen volgen, omdat het de kans op een vlotte re-integratie in Vlaamse scholen aanzienlijk verhoogt. Om hun kinderen alle kansen te bieden voor de toekomst, verkiezen ouders een lokale school in plaats van een internationale school eenmaal ze terug in België zijn.” 

Wat doet D-Teach dan precies om die re-integratie voor te bereiden of te vergemakkelijken? Lieselot: “Het merendeel van onze leerlingen volgt moedertaalonderwijs. Zo geraken ze hun voeling met het Nederlands niet kwijt. Kleine kinderen zijn namelijk heel flexibel en leren erg snel de taal van het land waar ze verblijven. Als ze dan niet op een regelmatige basis Nederlands krijgen aangeleerd, verdwijnt die taal naar de achtergrond. Dat is niet alleen een probleem voor de re-integratie, ook de band met de familie zou kunnen verzwakken door de taalbarrière. 

Daarnaast is er ook veel vraag naar bijlessen wiskunde, fysica, chemie, … Die vakken worden vooral gevolgd door jongeren in hun laatste jaar, die bij terugkeer bijvoorbeeld de studie ingenieurswetenschappen of biochemie willen aanvangen. Naast talen of wiskunde bieden we trouwens ook logopedische ondersteuning aan. Ik noem D-Teach niet voor niets een virtuele school: we voorzien alle ondersteuning die in een fysieke school ook aanwezig is.”

Op maat van leerling én leraar

“De virtuele klas is er ééntje met één leraar en één leerling”, legt Lieselot uit. “Op basis van de beschikbare momenten van leerling en leraar, wordt een match gezocht en een persoonlijk leertraject uitgestippeld. Omdat onze leerlingen vaak iets minder contactmomenten hebben dan op een fysieke school, is elk lesuur efficiënt en doelgericht. De lessen zijn niet zomaar vrijblijvend. Het is de bedoeling om samen met de leerling naar een doel toe te werken, zoals het behalen van de eindtermen op het einde van het schooljaar.”

“In ons team zitten ook leraren uit het kleuter- en lager onderwijs. Online lesgeven verloopt in dit geval helemaal anders dan in een klas. Voorleeshoekjes en knutselactiviteiten kan je niet organiseren en toch moet je dezelfde doelstellingen behalen. Daarom willen we onze leraren een opleiding tot ‘digitale leerkracht’ kunnen aanbieden. Die bestaat nog nergens ter wereld, maar dankzij een Baekelandmandaat konden we Maaike Grammens aantrekken die onderzoek doet naar de nodige skills en competenties van online leerkrachten in de huidige maar ook toekomstige context. Intussen volgt Maaike onze leraren ook heel nauw op. Want leraren die het gevoel hebben aan hun lot overgelaten te worden, houden het niet lang vol. Dat geldt trouwens ook binnen het klassieke onderwijs”, weet Lieselot. 

Het D-Teach Team
Het D-Teach Team, met centraal Maaike Grammens die via een Baekeland-mandaat aan boord kwam.
We willen leraren een opleiding tot ‘digitale leerkracht’ aanbieden. Die bestaat nog nergens ter wereld, maar dankzij een Baekeland-mandaat konden we Maaike Grammens aantrekken. Zij doet onderzoek naar de nodige skills en competenties van online leerkrachten in de huidige maar ook toekomstige context. Intussen volgt Maaike onze leraren ook heel nauw op.
Lieselot Declercq
Lieselot Declercq
Oprichter D-Teach

Blended learning approach

Als je denkt dat een virtuele school minder mogelijkheden biedt dan een fysieke school, dan heb je het mis. Lieselot: “Online lesgeven biedt veel voordelen die nog niet ten volle benut worden. Denk maar aan vakken waar zich steeds minder leerlingen voor inschrijven, zoals Grieks. In plaats van een voltijdse lesopdracht te moeten voorzien, kan je ook een drietal uurtjes per week een online leraar Grieks inzetten. En ook binnen een klasgroep kan een online leraar soelaas bieden. Je kan bijvoorbeeld een groep ‘sterkere’ leerlingen aan het werk zetten in een virtuele klas, terwijl jij een ander groepje coacht. Zo kan je als leraar aan differentiatie in je klas werken. Het biedt ook een oplossing voor kinderen met specifieke noden. Een leerling met autisme kan bijvoorbeeld instructies krijgen van een online leerkracht, terwijl de anderen klassikaal geïnstrueerd worden. Dat heet dan een blended learning approach: de leerling kan tussen zijn klasgenootjes zijn eigen leertraject volgen.

Je ziet, kansen te over! Maar we zijn nog nieuw en klein en moeten dus nog vertrouwen winnen. We moeten stap voor stap good practices opbouwen, zodat we stilaan onze doelgroep kunnen verbreden. Momenteel vind je ons dus vooral nog op de computer van expat-jongeren, maar we hopen in de nabije toekomst echt een volwaardige aanvulling te kunnen zijn bij het traditionele onderwijs.”

#onderwijs, #education, #baekelandmandaat, #platform, #remotelearning, @Voka, @Bryo

Ook nood aan begeleiding op maat?

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken. Neem contact met hen op via deze website of mail naar info@vlaio.be.