Slimme bril helpt thuisverpleging uit de rats

Toen innovatiemanager Bart Degryse de slimme bril van Iristick in het vizier kreeg, schoot de ideeënmolen meteen in gang bij hem en zijn collega’s van het Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen. Hier zat wel potentieel in voor de thuiszorgsector. Samen met Iristick, Gingerstudios en CIDSS tekenden ze in op de XR-oproep van VLAIO om met deze nieuwe technologie te exploreren. Het project kreeg de toepasselijke naam RATZ, dat verwijst naar ‘Ik zit in de rats, in de penarie en wil geholpen worden’ en een acroniem is voor Remote Assistance – Technische Zorgen.
Bart Degryse met slimme bril
Bart Degryse met de slimme bril. © Marc Wallicaen

Extra ondersteuning voor gespecialiseerde zorgen

Het expertisedomein van verpleegkundigen in de thuiszorg is zeer breed en gaat van hygiënische zorgen tot meer gespecialiseerde zorgen. De laatste jaren merk je een verschuiving naar meer eerstelijnszorg. Daarmee nemen ook de technische zorgen toe. Het Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen zag in de slimme bril voor remote assistance van Iristick een opportuniteit om hun verpleegkundigen te ondersteunen bij het verstrekken van deze zorgen. Via de Projectoproep Extended Reality haalden ze een subsidie binnen om de toepassingsmogelijkheden van XR te verkennen. Tijdens het project sloot de VIVES Hogeschool aan om de bril in de opleiding verpleegkunde en in hun simulatielab te gebruiken. 

Futurisme wordt realisme

Bart Degryse, innovatiemanager Wit-Gele-Kruis West Vlaanderen: “Wie wil innoveren in de zorg, moet eerst voldoende draagvlak creëren. Het is heel belangrijk dat je medewerkers mee zijn en dat je hen overtuigt van het potentieel van de nieuwe technologie. Daarvoor deden we een beroep op de Zorggroep Argos uit Nederland. Zij maken al gebruik van een slimme bril voor o.a. opleidingen en wondzorg. Een eyeopener voor onze medewerkers. Het zien en ervaren van concrete toepassingen maakte de bril plots minder futuristisch, wel realistisch.”
 

“Onze wondzorgspecialist kijkt via de slimme bril mee naar de wonde en geeft instructies over hoe de verpleegkundige de zorgen het best toedient. De spreek-luisterverbinding verloopt volledig via de bril.”

Bart Degryse
Innovatiemanager Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen

Eenmaal het draagvlak er was, zocht het Wit-Gele-Kruis naar concrete casussen om nadien simulaties en praktijktesten bij patiënten uit te voeren. Bart vertelt hoe de bril werkt: “De verpleegkundige die bij de patiënt thuis is en een complexe wonde moet verzorgen, zet de slimme bril op die verbonden is met de smartphone en connecteert zo met een expert in onze backoffice. Deze wondzorgspecialist kijkt via de bril mee naar de wonde en geeft instructies over hoe de verpleegkundige de zorgen het best toedient. De spreek-luisterverbinding verloopt volledig via de bril.” 

“De bril heeft een sterke zoomlens en neemt foto’s in hoge resolutie. De expert kan op die foto aantekeningen maken die hij vervolgens terugstuurt naar de bril waar het in het augmented display, in de rechterooghoek, verschijnt. Een goede connectie is uiteraard zeer belangrijk, wat in de Westhoek toch nog niet altijd een evidentie is.” 

Een sterke samenwerkingstool

Bart: “De samenwerking vanop afstand die de bril mogelijk maakt, schept een gemoedsrust bij onze verpleegkundigen en biedt potentieel voor verdere samenwerkingen. Zo hebben we onlangs een pilot opgezet met AZ Groeninge in Kortrijk en volgde een specialist vanuit het ziekenhuis als derde partij mee. Deze nieuwe technologie biedt dus mogelijkheden om meerdere zorgverstrekkers, mantelzorgers of zelfs familieleden, tegelijk te laten aansluiten en meekijken. Het is een sterke samenwerkingstool.”

Vervolgstappen

Het RATZ-project liet het Wit-Gele-Kruis proeven van de mogelijkheden van augmented reality. Dit najaar staat een vervolgtraject op de agenda. Bart: “Samen met Iristick en Universiteit Gent willen we een impactstudie uitvoeren en de bril doorontwikkelen. Een nieuw design moet de bril sneller gebruiksklaar krijgen. We willen ook privacy-issues aanpakken door bijvoorbeeld via gezichtsherkenning de patiënten onherkenbaar te maken. Op ons verlanglijstje staat verder nog de integratie van een dieptesensor om de contouren en diepte van de wonden automatisch op te meten.” 
 

Meer innovaties op til

De slimme bril is lang niet de enige innovatie waarmee het Wit-Gele-Kruis experimenteert. Via een VLAIO Ontwikkelingsproject werkt de zorgorganisatie samen met TEN agency aan een betaalbaar tilhulpmiddel voor in de thuis-, gehandicapten- en residentiële zorg. 
Andere ontwikkelingen die men verkent, zijn beeldbellen, een localisatieplatform op basis van AI om de nachtpermanentie te optimaliseren, bloedstalentransport m.b.v. drones, e-learning ter bevordering van het onboardingsproces, en een virtuele buddy. Dat laatste is een EFRO-project met een digitaal platform voor chronische patiënten, voornamelijk diabetespatiënten.

Iedere innovatie is een uitdaging

Het lijkt een evidentie dat de zorgsector nieuwe technologieën ontdekt en toepast, maar dat is het allerminst. Bart: “Innovatie binnen de eerstelijnszorg is een complex gebeuren. De sector is vaak onvoldoende voorbereid om innovatieprojecten uit te voeren. De focus ligt vooral op de bestaande werking draaiende te houden. Er is een gebrek aan tijd, middelen en expertise. Heel vaak is er koudwatervrees tegenover nieuwe technologieën. Onbekend maakt immers onbemind. Innovatie is geen ideeënbox, maar vergt een duidelijke visie en een gedegen plan van aanpak. Dit belet bepaalde organisaties noodzakelijke stappen te zetten om hun zorgprocessen en dienstverlening klaar te stomen voor de toekomst. Samenwerken met andere zorgorganisaties, kenniscentra, bedrijven en overheden is hierbij een absolute vereiste. Dit zorgt voor een optimale kennisuitwisseling, wat noodzakelijk is bij elk innovatieproces.” 

“Het is mijn doel om met innovatie de werkdruk voor verpleegkundigen te verlagen en de patiënt een warme, professionele zorg te bieden. Zo verbeteren we de kwaliteit van de zorg en is er een win-win voor beide partijen.”

Bart Degryse
Innovatiemanager Wit-Gele-Kruis West-Vlaanderen

“Het is mijn doel om met innovatie de werkdruk voor verpleegkundigen te verlagen en de patiënt een warme, professionele zorg te bieden. Zo verbeteren we de kwaliteit van de zorg en is er een win-win voor beide partijen. Maar iedere innovatie is een zoektocht naar tijd en middelen. Door de druk op de gezondheidszorg is weinig experimenteerruimte en dat is vaak frustrerend. Als innovatiemanager blijft dit voor mij de grootste uitdaging, hoe kunnen we snelheid maken om noodzakelijke innovaties in de zorg te implementeren.”

“Wat dat betreft ben ik blij dat ik met VLAIO bedrijfsadviseurs Kim Smets en Dominique De Geest over een interessant klankbord beschik. Zij ondersteunen me steeds zeer goed bij het aanvragen van subsidies en zijn altijd heel open over de slaagkansen. Dat waardeer ik enorm.”

Vanuit de zorg naar de industrie

Volgens Bart moeten zorgorganisaties meer ruimte en middelen krijgen om nieuwe technologieën te verkennen. Het RATZ-project is daar een mooi voorbeeld van. Bart: “In het RATZ-project kreeg de zorgorganisatie de meerderheid van de middelen en niet het bedrijf. Dat is een interessante piste. Met de middelen werd niet alleen een exploratie gefinancierd maar het hielp ook de producent om vanuit een gebruikersperspectief zijn product beter af te stemmen op de specifieke noden van de sector. Deze vorm van samenwerken is een win-winsituatie voor zowel de zorg als de industrie wat onze economie alleen maar ten goede komt.”

 

Ook ambitieuze plannen voor jouw bedrijf? 

De VLAIO bedrijfsadviseurs ondersteunen en adviseren ondernemers om hun innovatieve plannen, groeiambities of bedrijfstransformatie waar te maken.
Kan jij ook wat hulp gebruiken bij je kleine of grote ondernemersplannen? Maak een afspraak.

Meer lezen over innovatie in de zorg? Dan moet je er zeker ons themadossier 'Corona als versneller van innovatie in de zorg' eens op naslaan.

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events? Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven.