Qpinch maakt warmte CO2-neutraal

Het Antwerpse Qpinch ontwikkelt een duurzame technologie om de restwarmte van industriële processen recupereren en opnieuw te gebruiken. Het Antwerpse bedrijf kreeg hiervoor steun via een VLAIO-ontwikkelingsproject.
 

Extra steun voor ontwikkelingsprojecten in 2019

Ben jij een ondernemer die ook voor een grote vernieuwing staat, vol risico’s en uitdagingen? Dan ben je vast op zoek naar extra financiën. Die kan je krijgen via onze populaire subsidie voor ontwikkelingsprojecten. Onze steun kan jouw duurzame groeiplannen versterken, en misschien zelfs versnellen. Kom hier te weten of je in aanmerking komt, en dien zelf je aanvraag digitaal in.

 

2200 ton CO2 besparen per megawatt opgewekte warmte

Iedereen heeft het vandaag over hernieuwbare elektriciteit, de uitdaging van morgen. Maar we durven weleens voorbijgaan aan het feit dat 80% van het energievraagstuk over warmte gaat. De Vlaamse industrie gebruikt aardgas om haar processen te verwarmen en is zo verantwoordelijk voor 20% van de Vlaamse CO2-uitstoot. Qpinch wil hier met haar technologie een oplossing voor bieden. Dit Antwerpse bedrijf ontwikkelde een baanbrekende technologie die gebruik maakt van de restwarmte van industriële processen om energie te recupereren. 

Qpinch kan per megawatt opgewekte warmte 2200 ton CO2 besparen. Uitgerekend voor heel de Antwerpse haven komt dit neer op een besparing van de CO2-uitstoot van maar liefst 280.000 personenwagens!

Wouter Ducheyne

Vergelijk het met het koken van je patatjes thuis: Je wil met de warmte, het aardgas onder je kookpot, je aardappelen koken. Hier gaat veel warmte bij verloren: de waterdamp die je uit de pot ziet komen. Onze technologie recupereert die dampen en maakt daar weer bruikbare energie van.

Wouter Ducheyne
Co-founder, COO - CTO Qpinch

Het doel: internationale verduurzaming van de industrie

De ontwikkeling van de nieuwe technologie is complex en wordt stap per stap aangepakt. De moeilijkste stap is altijd de eerste. Hierbij heeft Qpinch begeleiding gekregen van VLAIO bedrijfsadviseurs en financiële steun via een onderzoeks- en ontwikkelingsproject. Zo kon Qpinch haar eerste demonstratie-installatie gebouwd. 

Naar de toekomst toe hoopt het bedrijf impact te hebben op de internationale verduurzaming van de industrie. De eerste stap om dit te verwezenlijken is een eerste klant in Vlaanderen. Hierbij heeft de ecologiepremie+ van VLAIO geholpen om de eerste klant Borealis over de streep te trekken.

Dankzij Flux50, de energiecluster voor slimme energie, kwam Qpinch ook in contact met haar tweede klant, ook in de Antwerpse haven. Via VLAIO werd ook contact gelegd met Flanders Investment & Trade (FIT) die de ambitieuze kmo verder op weg helpen met hun internationale plannen.

Het doel is om te zien dat klanten appreciëren dat we met deze technologie een duurzame oplossing hebben voor de CO2-problematiek.

Wouter Ducheyne
Wouter Ducheyne
Co-founder, COO - CTO Qpinch