PhD Lotte doet ArcelorMittal dromen van klimaatneutraliteit

De op één na grootste staalproducent ter wereld is gelegen in de Gentse haven. ArcelorMittal werkt aan een heel belangrijke ambitie: klimaatneutraliteit tegen 2050. Daarvoor gaat het in zee met afgestudeerd industrieel ingenieur biochemie Lotte Van Peteghem en de Universiteit van Gent. Het doctoraal project kreeg een Baekeland-mandaat.
© Arcelor Mittal
 

Nieuwe oproep Baekeland- en innovatiemandaten gelanceerd 

Baekeland- en innovatiemandaten geven doctorandi de kans om onderzoek uit te voeren in nauwe samenwerking met een bedrijf. Specifiek voor de nieuwe oproep 2022 worden middelen voorzien voor vier Frank De Winne innovatiemandaten in het kader van het impulsprogramma Vlaamse Ruimtevaarteconomie. Lees meer.

Nood aan een verkennend gesprek?

Potentiële aanvragers kunnen een online verkennend gesprek hebben met VLAIO-adviseurs op 3 februari en 15 februari 2022. Registreren kan tot uiterlijk één week voor de geplande datum. Schrijf je hier in!

 

Klimaatneutraal tegen 2050

ArcelorMittal wil vanaf 2050 netto bekeken geen CO2 meer uitstoten. Omdat dit veel baanbrekende technologie en innovatie vereist, ging het bedrijf drie jaar geleden in zee met afgestudeerd industrieel ingenieur biochemie Lotte Van Peteghem en de Universiteit van Gent. Het doctoraal project kreeg een Baekeland-mandaat. Dit mandaat stimuleert een samenwerking tussen een Vlaams bedrijf, een Vlaamse universiteit en een doctorandus om een doctoraatsproject uit te voeren met meerwaarde van het bedrijf. Via een Baekeland-mandaat worden 50 tot 80% van de personeels- en werkingskosten van de doctorandus gefinancierd.

“Een Baekeland-mandaat vormt voor mij de perfecte brug tussen universiteit en industrie.”
Lotte Van Peteghem
Doctoraatsstudente UGent

Van uitstoot naar duurzame microbiële eiwitten

Het doctoraat van Lotte is duurzaam van aard. Vandaag maakt ArcelorMittal uit de CO2-uitstoot ethanol, dat gebruikt wordt als biobrandstof. Maar er zijn mogelijkheden om meer winst te halen uit de CO2. Tevens wordt waardevolle stikstof herwonnen en gerecupereerd. Lotte beoogt de CO2- en ammoniak-uitstoot van ArcelorMittal via fermentatie om te zetten in microbiële eiwitten. Die microbiële eiwitten kunnen op hun beurt gebruikt worden in veevoeder en vismeel.

Schakel tussen industrie en universiteit

Dit doctoraal project krijgt vorm door een Baekeland-mandaat. Lotte Van Peteghem getuigt: “Mijn voorkeur ging uit naar een Baekeland-mandaat, omwille van mijn persoonlijke interesse. Bij een doorsnee doctoraat sta je niet in dicht contact met de industrie. Daar tegenover staat het Baekeland-mandaat, waar je nauw samenwerkt met een bedrijf. Ik ben fan van het toepassingsgericht werken en het is fijn om te weten dat er een potentiële kans is dat ArcelorMittal ook echt aan de slag gaat met wat ik verwezenlijk.”
 

“Doordat dit project volledig buiten de knowhow van ArcelorMittal valt, is een Baekeland-mandaat ideaal”
Kristof Verbeeck
Bedrijfspromotor

Meerwaarde voor ArcelorMittal en UGent

De biochemische invalshoek van waaruit Lotte werkt, behoort niet tot de core business van ArcelorMittal. Die grote zijsprong houdt een financieel risico in. Het Baekeland-mandaat vangt dat risico op. Kristof Verbeeck, de bedrijfspromotor van Lotte: “Doordat dit project volledig buiten de knowhow van ArcelorMittal valt, is een Baekeland-mandaat ideaal. De risico’s voor ArcelorMittal zijn beperkt, want VLAIO draagt het grootste deel van de lasten. Naast deze broodnodige steun van VLAIO, kunnen we rekenen op de kennis van de UGent.” Ook de academische promotor, prof. Korneel Rabaey, is enthousiast over het Baekeland-mandaat: “Ik zie dit doctoraat niet als een project, maar als een traject. De UGent krijgt veel ondersteuning door ArcelorMittal. In ruil biedt de UGent educatie rond het thema aan ArcelorMittal. Deze wisselwerking creëert een grotere kans op vervolgtrajecten en vormt dus de perfecte kickstarter."

Op naar de demofase?

Momenteel heeft Lotte nog één jaar onderzoek voor de boeg. Het is voorlopig onduidelijk wat de volgende stap is in de groei van dit project. De kans bestaat dat ArcelorMittal een pilootproject zal opstarten wanneer het eigenlijke doctoraat is afgerond.