Hinderpremie blaast 2 kaarsjes uit en hielp al bijna 4000 ondernemers

Ondernemers die hinder ondervinden van wegenwerken moesten vroeger aan een hele papierwinkel beginnen om een vergoeding te krijgen. Sinds 1 juli 2017 worden ze vooraf automatisch op de hoogte gebracht en hoeven ze enkel nog hun rekeningnummer en openingsuren door te geven. Drijvende krachten achter het systeem zijn Agentschap Innoveren en Ondernemen (VLAIO) en het Informatie Vlaanderen. ‘Digitaliseren is de toekomst.’
de collega's die de hinderpremie coördineren
Foto: ID/Lieven Van Assche

Premie van 2000 euro

Als door werken een gedeelte van de rijbaan afgesloten wordt, leidt dat voor ondernemers uit de buurt vaak tot heel wat hinder. Klanten raken moeilijk ter plaatse, het doorgaand verkeer valt weg en dus daalt de omzet. Kleine ondernemingen kunnen daarom onder bepaalde voorwaarden een hinderpremie krijgen.

Wolfgang Cleymans, projectadviseur bij VLAIO: ‘De hinderpremie biedt financiële ademruimte aan ondernemingen om zich op een vindingrijke manier voor te bereiden. Een bakker kan bijvoorbeeld aan huis leveren, een pop-upshop of webshop starten of simpelweg een flyer over de werken laten maken.’

De premie bedraagt altijd 2000 euro, een bewuste keuze om ze automatisch te kunnen toepassen voor een brede doelgroep. ‘In vergelijking met het oude systeem willen we met deze premie een veelvoud aan ondernemingen bereiken’, zegt Wolfgang Cleymans.

Wolfgang Cleymans

Je kunt de hinderpremie zien als een budget voor handelaars om zichzelf en hun klanten voor te bereiden op de werken.

Wolfgang Cleymans
VLAIO projectadviseur

Kruisbestuiving tussen VLAIO en Informatie Vlaanderen

Onder het oude systeem konden handelaars een tussenkomst krijgen voor beroepsmatige kredieten die blijven doorlopen tijdens de werken: de rentetoelage. Om die te ontvangen moest een handelaar een aanvraagformulier indienen, kredietcontracten voorleggen én een hinderattest opvragen bij de gemeente. Dat betekende ook voor VLAIO een grote, manuele dossierlast.

Dat proces wilde VLAIO vereenvoudigen. Daarom stapten ze naar Informatie Vlaanderen, dat over een databank beschikt met alle werken en manifestaties in Vlaanderen: het Generiek Informatieplatform Openbaar Domein (GIPOD). Jef Daems, programmamanager bij Informatie Vlaanderen: ‘Wij hebben het overzicht over de data, VLAIO beheert de maatregelen. Uit die kruisbestuiving ontstaan mooie projecten om de Vlaamse overheid te digitaliseren. Dat is de toekomst.’

Databanken aan elkaar koppelen

Samen met VLAIO stelde Informatie Vlaanderen een dossier op in het kader van Vlaanderen Radicaal Digitaal om een ‘geoselectiemodule’ te ontwikkelen. Die module koppelt de gegevens uit het GIPOD en de Kruispuntbank van Ondernemingen om een lijst te maken van alle bedrijven die binnen de hinderzone van geplande werken liggen.

Het resultaat is een automatische tool die elke nacht een lijst met ondernemingen maakt en die aftoetst aan de voorwaarden van de hinderpremie. ‘Dat is de sterkte van deze werkwijze’, zegt Jef Daems. ‘Als om welke reden ook de maatregel aangepast wordt, moeten we enkel de parameters van de selectie aanpassen. Het proces blijft exact hetzelfde.’

Informatie Vlaanderen heeft het overzicht over de data, VLAIO beheert de maatregelen. Zo ontstaan er mooie projecten om de Vlaamse overheid te digitaliseren.

Jef Daems
Jef Daems
Programmamanager Informatie Vlaanderen

Hoe werkt het voor de handelaar?

Voor handelaars die hinder ondervinden is het nieuwe systeem een grote vereenvoudiging. Als ze aan de voorwaarden voldoen, worden ze automatisch aangeschreven. Vervolgens kunnen ze via een eenvoudige webapplicatie de uitbetaling aanvragen op de website van VLAIO. Wolfgang Cleymans: ‘Ze moeten enkel nog hun bankrekeningnummer en openingsuren opgeven. De betaling volgt drie werkdagen later.’

Als een onderneming moet sluiten vanwege werken, kan ze een beroep doen op de vernieuwde sluitingspremie. Die bedraagt 80 euro per dag vanaf de 22ste sluitingsdag en blijft de volledige duur van de werken geldig.

Wie niet aangeschreven werd, komt in principe niet in aanmerking voor de hinderpremie. Mocht er toch iets fout gelopen zijn, dan kan dat nog eenvoudig rechtgezet worden door de nodige gegevens te corrigeren. Als dat gebeurt voor de werken voorbij zijn, pikt de selectiemodule dat automatisch op.

3900 ondernemers geholpen

Het nieuwe systeem is in gebruik sinds 1 juli 2017 en toonde meteen haar effectiviteit. In 2018, het eerste volledige jaar dat de hinderpremie operationeel was, werd er aan 3906 ondernemingen een premie uitbetaald. Vergeleken met de vroegere rentetoelage, waar jaarlijks ongeveer 500 ondernemingen een beroep op deden, is het dus een groot succes.

Dat heeft Jef Daems ook zelf al mogen ondervinden: ‘Ik zat bij de kapper en ik wist dat er werken gepland waren in de buurt. Daarom informeerde ik naar de hinderpremie, zonder te vertellen wat ik ermee te maken had. Ze hadden de brief ontvangen en de premie was ondertussen al gestort. “Chapeau voor de overheid”, wist de zaakvoerder te vertellen. De efficiëntie en snelheid van het systeem worden dus geapprecieerd. Daar doe je het toch voor.’