Geen angst om te groeien

The Human Link is uitgegroeid tot een succesvolle, innovatieve, zelfs disruptieve kmo voor psychisch welzijn. Tine en haar team legden een boeiend en leerrijk parcours af. Niet geleidelijk noch plots, maar in grotere sprongen.!
Tine Daseleire en Barbara Depreeuw in hun kantoor in Antwerpen
Tine Daseleire en Barbara Depreeuw

Wanneer Tine Daseleire in 2004 beslist om zelfstandig therapeute te worden, richt ze meteen de bvba The Human Link op. Tine: ‘Ik wist van meet af aan dat ik collega’s rond mij wilde verzamelen. Dat was heel nieuw in onze sector, toen. De meeste psychologen werden zelfstandigen. Eenmanszaken die bij teveel werk freelancers engageerden.' Twaalf jaar later lichtten Tine en haar collega Barbara Depreeuw een tipje van de sluier.

In 5 belangrijke lessen vatten ze hun ondernemerschap samen.

1. Enthousiasme, nieuwsgierigheid, gedrevenheid én betrokkenheid.

Tine: 'In het begin van mijn professionele carrière was ik geen zelfstandige, maar werkte ik wel alsof ik er één was. In een ziekenhuis stampte ik een nieuwe afdeling uit de grond en bij een universitaire spin off zette ik een nieuwe structuur op poten. Toen volgde als vanzelf de reflex: waarom doe ik het niet gewoon zelf? Ik wil altijd dat er iets groeit, dat we stappen vooruit zetten, dat we oplossingen aanreiken waarvan ik denk dat ze de psychische gezondheid helpen.'

'Enthousiasme, nieuwsgierigheid en gedrevenheid helpen me in mijn ondernemerschap', vervolgt ze. 'Dat en de feedback die ik vanuit mijn eigen organisatie krijg. Hoe je je medewerkers in je verhaal betrekt en meeneemt. Hoe je vanaf het begin, als je aan nieuwe producten denkt, ze onmiddellijk aftoetst bij je medewerkers: zien ze er graten in? Willen ze er mee hun schouders onder zetten? Wie kan en wil er een rol in spelen, kan complementair zijn? Om goed te blijven functioneren, heb ik mensen nodig die me uitdagen, kritisch zijn. Maar er moet ook veel en luid gelachen kunnen worden. En … er moet voor elkaar gezorgd worden.'

2. Visie: Wat je zelf doet, doe je beter

Barbara: 'Wellicht nog belangrijker dan het ondernemerschap, is de visie die je ontwikkelt. Voorbij onszelf als klinisch psychologen, bouwen we een merk uit. The Human Link verschilt nadrukkelijk van wat andere psychologen bieden. Die unieke visie komt erop neer dat we onze patiënten en klanten willen wapenen tegen psychisch lijden. We geven onze klinische kennis aan bedrijven, organisaties, instanties en particulieren door, zodat cliënten hun eigen therapeut worden en organisaties in hun eigen welzijn kunnen voorzien.'

Tine vult aan: 'Wij zijn, in tegenstelling tot meerdere van onze collega’s, geen trainings- of consultancybureau. Ons business model berust niet op recurring revenue.'

Tine Daseleire

Wij zijn er niet op uit om bedrijven of organisaties afhankelijk te maken van onze expertise. We willen hen net empoweren om zelf aan de slag te gaan.

Tine Daseleire
CEO The Human Link

3. Hoge kwaliteit, hoge zorgzaamheid

Tine: 'Die visie gaat vanzelfsprekend in de eerste plaats op voor je eigen organisatie. Als je burn-outs in ondernemingen en organisaties bestrijdt, als je trauma-adviezen geeft, kan je maar beter zelf een gezonde organisatie zijn. Betrokkenheid van medewerkers is dan ook cruciaal. Betrokken, geëngaeerde, enthousiaste medewerkers verrijken onze visie. We maken geen onderscheid tussen juniors of seniors. We leiden mensen intensief op zodat ze elk individueel het merk The Human Link vertegenwoordigen en verpersoonlijken.'

Barbara: 'Dat koppelen we aan een permanente kwaliteitsbewaking: hoe worden onze particuliere patiënten behandeld, hoe coachen we bedrijven, hoe rollen we opleidingstrajecten uit? Als evaluaties niet héél goed zijn, vinden we dat niet goed. De lat ligt hoog. We zijn er ons van bewust dat we behoorlijk hoge eisen aan onze medewerkers stellen. Zorgzaamheid voor hun welzijn is dan ook een topprioriteit binnen onze organisatie.'

interieur van The Human Link
Een warme, open, lichte werkomgeving.

4. Een structuur die je doelstellingen schraagt

Tine: 'Tot 2012 bleven we met die aanpak rond het break even punt draaien. We hebben dan even geëxperimenteerd een aanbod op in 3 pijlers: therapie voor particulieren,  bedrijfstrajecten en cursussen.'

Barbara: 'Dat heeft heel wat veranderd. Voorheen deed iedereen alles. Nu kan je heel gerichte profielen inzetten. Om onze cursussen in bedrijven te geven, doen we beroep op klinisch psychologen met een bedrijfsachtergrond. De klant herkent zich in onze specifieke aanpak en dat heeft voor een eerste boost gezorgd.”

Tine: 'En toch willen we de pijler die zich richt op de hulp aan particulieren niet afbouwen. Toegegeven, daar maak je géén winst mee, maar het is voor ons een belangrijke inspiratiebron. Hoe kan je bedrijven rond burn-out activeren, als je géén patiënten met burn-out geholpen hebt? Hoe kan je organisaties met trauma’s leren omgaan, als je géén mensen met trauma’s behandeld hebt? Onze geloofwaardigheid zit net in de expertise die we daar opbouwen.'

Barbara: 'Klopt helemaal. Het maakt ons ook alerter voor nieuwe problematieken. Op basis van onze praktijkervaring voelden we al langer aan dat welzijn op het werk onderbelicht bleef. Op het moment dat de wet rond burn-out er kwam, hadden wij de nuttige knowhow reeds verworven. We moesten het warme water niet meer uitvinden.'

5. Voorsprong dankzij Technologie

Tine: 'Alles begint met enthousiasme: hoe kunnen we het verschil maken, waar kunnen we de meeste impact genereren? Steeds vanuit onze inhoud en visie. Zo zijn wij na een congres als eerste een eerstelijns psychologische opleiding over de VUB, de UGent en de KU Leuven opgestart. Dat vraagt om stevig engagement. Zo moet je bijvoorbeeld als ondernemer bereid zijn om in je weekend de kleine lettertjes van contracten na te lezen.'

'We werken ook heel nauw samen met Thomas More Hogeschool en via hen kwam ik in contact met Licalab, dat bedrijven of organisaties ondersteunt die innoveren in de zorg- en welzijnssector. Daar ontstond het idee om een app te ontwikkelen om mensen met burn out intensief te coachen. Op die manier hou je hen gezond. Opzet was om die app niet louter curatief te maken, maar ook in te zetten om onze psycho-educatieve programma’s rond burn out bij bedrijven mee uit te rollen.'

'Bij het indienen van die projectaanvraag heb ik Kristine Debruyne, bedrijfsadviseur bij VLAIO leren kennen. Ik wist, eerlijk gezegd, niet dat dat bestond. Ze was meteen mee met onze plannen, stelde kritische vragen over het business plan en bevroeg ons rond mogelijke hefbomen, groeiberekening en economische vertaalslag. Ze fungeerde als een ideaal klankbord voor onze ideeën.'

Barbara Depreeuw

We geloven heel erg in de mogelijkheden van e-health voor ons welzijnsaanbod. En dan hebben we het over blended werken: daar zit wat ons betreft de toekomst voor onze organisatie.

Barbara Depreeuw
Medewerkster The Human Link

Tine: 'Met blended therapie bedoelen we dat we de therapie versterken door naast de contacturen of de begeleiding met een therapeut extra hulpmiddelen aan te reiken: een zelfhulpboek bv. of in ons geval een app of een Virtual Reality ondersteuning. Doel daarbij is om – in lijn met onze visie – onze patiënten zelf de middelen in handen te geven voor hun genezing. Tegelijkertijd zorgt de technologie ervoor dat de therapeut de ervaringen van de patiënt niet langer moet bevragen, maar ze digitaal kan monitoren. Die ideeën zijn we momenteel aan het testen en uitwerken binnen een goedgekeurd ICON-project, de financiële ondersteuning en het advies van VLAIO daarin zijn erg waardevol.'

Meer weten over angst? Recent publiceerde VRT Nieuws met medewerking van The Human Link een interessante artikelenreeks over fobiëen.

VLAIO bedrijfsadviseur

The Human Link werd bijgestaan door:

Meer weten over advies en ondersteuning door VLAIO bedrijfsadviseurs? Hier vind je alle informatie terug.