Desotec recycleert en reactiveert vervuilde kool

Actieve kool speelt een cruciale rol bij het zuiveren van water, lucht, gas,… Het West-Vlaamse Desotec is nu al een Europese topper in het ontwikkelen en reactiveren van actieve kool, die de industrie gebruikt in mobiele filterinstallaties. Een nieuwe investering maakt van het bedrijf een echte wereldspeler voor mobiele, circulaire zuiveringsoplossingen. Dankzij vier hypermoderne reactivatieovens kan het bedrijf zwaar vervuilde actieve kool omzetten in gerecycleerde kool.
Mario Hertegonne

Onbekend, maar onmisbaar

Actieve kool mag dan misschien weinig bekend zijn, maar ze is onmisbaar om verontreinigde lucht of water te zuiveren, om vervuilde bodems te saneren, om biogas om te zetten naar elektriciteit,… De technologie zuiverde bijvoorbeeld het zwaar vervuilde grondwater na de treinramp in Wetteren.

Net als een spons houdt actieve kool vuil vast

“Je kan de werking van actieve kool vergelijken met die van een spons,” verduidelijkt Mathias Meersseman, Chief Business Development Officer bij Desotec, dat in Roeselare actieve kool produceert en recycleert. “Actieve kool houdt tot in zijn binnenste kanalen of poriën verontreiniging vast."

Desotec wringt de spons uit

Actieve kool neemt bij klanten dus vervuiling op. Wij gaan de kool vervolgens in onze installaties reactiveren. Een beetje zoals je een spons uitwringt. Vervolgens leveren we de gerecycleerde actieve kool – de droge spons, zeg maar – terug af bij de klant, waar ze opnieuw haar zuiverende rol kan spelen.”

Deze nieuwe state of the art installatie stelt ons in staat de expansie in nieuwe markten in heel Europa verder te versnellen. Zwaar beladen actieve kool afvalstromen, die voorheen alleen maar afval waren, kunnen en zullen nu worden gerecycleerd tot hoogwaardige gereactiveerde kool en worden hergebruikt in de industriële zuiveringsoplossingen van Desotec.

Mario Hertegonne
Mario Hertegonne
CEO Desotec

Kool op maat van de klant

Begin 2020 opende Desotec een nieuwe hypermoderne reactivatieinstallatie. Deze vierde reactivatieoven bestaat uit een installatie, een afvalmagazijn, silo’s en stortputten – is Desotec niet alleen in staat om moeilijke afvalstromen, met hoge concentraties aan verontreiniging, te verwerken. Het West-Vlaamse bedrijf kan het herwonnen kool nu ook kwalitatiever maken, zodat het bruikbaar is voor verschillende markten en toepassingen. Via een innovatief scheidingssysteem wordt het zelfs mogelijk te recycleren op maat van een specifieke klant. Geschat wordt dat Desotec nu jaarlijks een totaal van 170.000 ton aan CO₂ uitstoot kan besparen over de vier ovens samen.

Diep in de technologie

Desotec kon voor de investering van de nieuwe plant rekenen op strategische transformatiesteun (STS) van VLAIO. “De feedback van VLAIO – voor, na en tijdens onze eerste en enige meeting – heeft ons enorm geholpen om het innovatieve karakter van de investering naar voren te halen in het project. Soms zit je zo diep in de technologie dat je er met oogkleppen naar kijkt. Door heel gerichte vragen te stellen en duidelijke eisen op te leggen, heeft VLAIO ons gedwongen om het kantelpunt – ‘wat willen we doen dat we nu nog niét kunnen?’ – helder te definiëren.”

Tim Spiessens

Desotec is op korte termijn uitgegroeid tot een wereldspeler in hun sector. De ecologische voordelen die het reactiveren en recycleren van moeilijke afvalstromen met zich meebrengen zijn meer dan ooit een hot topic. Vandaar dat VLAIO deze onderneming terecht steunt.

Tim Spiessens
VLAIO projectadviseur

Recycleren beter dan produceren

De nieuwe ‘reactivatiefaciliteit’ gaat nu in gebruik en moet Desotec toelaten om te evolueren van een Europese speler naar een echte wereldspeler. “Ze helpt ook de uitstoot van CO₂ terugdringen,” benadrukt Matthias Meersseman. “Recyclage van kool is een groenere technologie dan de productie van kool.”

Door de uitbreiding van deze recyclagecapaciteit bevestigt Desotec zijn positie als de meest duurzame aanbieder van mobiele zuiveringsoplossingen.