CO2 rapporteren voor dummies

Het rapporteren van de koolstofvoetafdruk is vandaag voor een bedrijf minstens zo belangrijk als het rapporteren van hun financiële jaarrekening. Het is de slagzin van Carbon+Alt+Delete. Het ontwikkelde een softwaretool om complexe CO2-berekeningen snel, efficiënt en gestandaardiseerd mogelijk te maken. Gedaan met prutsen in Excelbestanden.

CO2-rapportering op je bord 

Vijf jaar geleden startten Kenneth Van den Bergh en Hanspeter Höschle met Carbon+Alt+Delete, een organisatie die particulieren ondersteunde bij het berekenen van hun CO2-voetafdruk. Gaandeweg toonden ook bedrijven interesse om hun voetafdruk in kaart te brengen. De klimaatimpact van de bedrijfswereld staat immers niet alleen hoog op de politieke agenda maar ook investeerders en klanten stellen steeds meer eisen rond klimaatneutraliteit.  

Kenneth (co-founder Carbon+Alt+Delete): “Typische voorbeelden zien we in de retailsector. Bedrijven als Delhaize of Colruyt zetten sterk in op duurzaamheid en nemen hun hele waardeketen onder de loep: welke voetafdruk hebben onze toeleveranciers? Zo komt de vraag al snel op het bord van heel wat kmo’s in Vlaanderen die plots hun CO2-uitstoot moeten rapporteren.” 

Hobby wordt start-up 

Door met verschillende bedrijven te praten, merkten Kenneth en Hanspeter dat er nood was aan een tool om op een gestandaardiseerde manier CO2-berekeningen uit te voeren. Kenneth: “We gebruikten 2020 om na te denken hoe we met een softwaretool meerwaarde konden creëren. De goedkeuring van de VLAIO-steun voor de ontwikkeling van die tool was voor ons het startschot om de sprong te wagen, onze job op te zeggen en van onze hobby een start-up te maken.  

VLAIO bedrijfsadviseur Bruno Van de Casteele begeleidde ons bij de aanvraag. Door eerdere professionele ervaringen zijn we zelf in staat om een goed dossier en business plan te schrijven, maar het was zeer nuttig om iemand te hebben die je uitdaagt om bepaalde zaken inhoudelijk te verfijnen. Hij kon het kader van VLAIO toelichten en daarnaast was het gewoon ook zeer aangenaam om er met hem over te sparren.”  

Bruno Van de Casteele

Het is mooi om te zien hoe Carbon+Alt+Delete op korte tijd zo sterk groeit. Hun software kan voor de nodige objectivering zorgen die vereist is voor échte CO2-reductie.

Bruno Van de Casteele
VLAIO bedrijfsadviseur 

Data omzetten naar CO2-uitstoot 

Om de voetafdruk te meten, heb je in eerste instantie data nodig, veel data. Kenneth: “Enerzijds data van zaken die binnen de bedrijfsmuren gebeuren, zoals elektriciteitsverbruik. Zulke zaken zijn redelijk accuraat vast te stellen. Anderzijds data van zaken die buiten de muren plaatsvinden, zoals aangekochte materialen en het transport van producten. Dat is vaak moeilijker.  

In de praktijk leven bedrijven vaak nog in een wereld met losse Excels. We hebben onze tool zo moeten bouwen dat we data uit verschillende bronnen snel en efficiënt kunnen inlezen: via geconnecteerde platformen van bv. energieleveranciers, Excelfiles en facturen.” 

De volgende stap: de ingelezen data omzetten naar CO2-uitstoot, met de juiste emissiefactoren. Kenneth: “Daarvoor volgen we het Greenhouse Gas Protocol, de bijbel die zegt hoe je zoiets berekent. Het koppelen van de juiste emissiefactoren aan de juiste inputdata was de meest complexe stap in het proces. Maar ook dat is ons gelukt. Dat is nu onze carbon accounting engine, waarmee we de CO2-jaarrekening van een bedrijf opmaken.” 

Bert Stassen

Door een gerichte samenwerking met de juiste partners en een voortdurende focus op de meerwaarde welke ze kunnen bieden voor hun klanten loopt Carbon+Alt+Delete voorop in een nieuwe en snel evoluerende markt.

Bert Stassen
VLAIO projectadviseur

Zinloze uitgaven vermijden 

Als resultaat krijgen bedrijven hun CO2-impact te zien in een interactief dashboard. Dat leidt vaak tot verrassingen. Kenneth: “Het dashboard toont duidelijk de uitschieters en die blijken niet altijd met de verwachtingen overeen te stemmen. We zien vaak misconcepties. Het stukje transport over water van China naar België is typisch minder dan verwacht, terwijl het transport hier in België naar eindklanten – via halfvolle bestelbusjes – soms een grotere impact met zich meebrengt. Die inzichten zijn bijzonder nuttig want zo weet je op welke posten er nog werk aan de winkel is en kan je gericht investeringen doen. Dat gold ook voor Schoenen Torfs waar we een pilootproject deden. De tool gaf hen inzichten over hun CO2-impact tot op granulair niveau en was een groot succes.” 

Kenneth Van den Bergh

We groeien snel en o.a. via nieuwe VLAIO projecten willen we niet de features van morgen maar van overmorgen ontwikkelen, en zo innovatief en competitief blijven.

Kenneth Van den Bergh
Co-founder Carbon+Alt+Delete

Organisatie-, project- en productniveau 

Kenneth: “Onze focus ligt op organisatieniveau: de CO2-voetafdruk van een bedrijf. Maar je kan de tool ook perfect inzetten op product- of projectniveau. Dat doen we nu bijvoorbeeld voor CrossRoads2 Sustainable Energy. Binnen dit Interreg-project lopen een twintigtal deelprojecten tussen Vlaamse en Zuid-Nederlandse kmo’s die innovaties ontwikkelen rond duurzame energie. Met behulp van onze tool gaan we na hoeveel CO2-uitstoot elke innovatie werkelijk bespaart.”  

Alles draait om inzicht 

De inzichten die vandaag uit de tool komen, helpen bedrijven bij het opmaken van vervolgacties, maar Carbon+Alt+Delete wil nog een stap verder gaan. Kenneth: “In januari zijn we gestart met een nieuw VLAIO ontwikkelingsproject waarbij we data van gelijkaardige bedrijven met elkaar willen vergelijken, zodoende dat je van andere bedrijven kan leren. Wat doet een koploper dat jij nog niet doet? En hoe kan je m.a.w. van de middenmoot evolueren tot koploper. Data hebben is één ding, daar iets mee doen en extra inzichten bieden is het nieuwe goud. We groeien snel en o.a. via nieuwe VLAIO projecten willen we niet de features van morgen maar van overmorgen ontwikkelen, en zo innovatief en competitief blijven.”  

 

Ook ambitieuze plannen voor jouw bedrijf?   

Ontdek hier de ondersteuning die VLAIO en de partners uit het VLAIO Netwerk jou aanbieden. Je kan bij de VLAIO bedrijfsadviseurs terecht voor gratis advies op maat van jouw onderneming.  

Geïnteresseerd in duurzaamheid? Dan mag je zeker ons themadossier circulaire economie niet missen. 

Blijf je ook graag op de hoogte van VLAIO nieuws, subsidies, tips en events? Schrijf je hier in voor één of meerdere van onze nieuwsbrieven.