Baekelandmandaat: win-win voor bedrijf en doctorandus

Adviesbureau Arche Consulting, een spin-off van Universiteit Gent, focust op de impact die chemicaliën in producten hebben op onze gezondheid en ons milieu. Belangrijk onderzoek omdat bedrijven alleen chemicaliën op de markt mogen brengen als ze kunnen bewijzen dat de impact ervan verwaarloosbaar – of toch minstens aanvaardbaar – is.

“Ik geef daarbij graag het concrete voorbeeld van muggenspray”, aldus zaakvoerder Patrick Van Sprang. “In die spuitbus zit een cocktail van organische stoffen. Uiteraard hebben die als bedoeling muggen te doden, maar niet om schade aan te brengen aan de mensen of huisdieren die de stoffen inademen. Wij moeten voor de bedrijven die zo’n spuitbussen op de markt brengen, kunnen aantonen dat de stoffen erin niet schadelijk zijn.” 

Via een Baekelandmandaat trok Arche Consulting doctorandus Karel Vlaeminck aan om toegepast onderzoek te doen. Zo’n mandaat faciliteert doctoraatsonderzoek in een industriële omgeving, vanuit de filosofie dat door samenwerkingen tussen kennisinstellingen en bedrijven nieuwe ecosystemen ontstaan en economische meerwaarde wordt gecreëerd.  

Impact op waterdieren 

Arche Consulting werkt de strategische oriëntatie van het project en de cofinanciering uit, terwijl de universiteit de student begeleidt naar het uiteindelijke doctoraat. De aanvraag wordt door het bedrijf bij Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) ingediend. Dat biedt projectsteun en co-financiert de personeels- en werkingskosten van de doctorandus, maar komt vanzelfsprekend niet tussen in het onderzoek zelf. 

Karel Vlaemink

“Voor masterstudenten die iets met kennis wil doen, maar dat liever in een toepasbare omgeving willen realiseren, is een Baekelandmandaat de ideale formule.” 

Karel Vlaeminck
Doctorandus bij Arche Consulting

Patrick vertelt: “Als spin-off van UGent die zelf onderzoek doet, kennen we het Baekelandmandaat al langer. Het laat ons toe samen met de universiteit fundamenteel onderzoek te doen dat op (middel)lange termijn gebruikt kan worden voor de activiteiten van ons bedrijf. Kortom, dat ons economische meerwaarde biedt. Bovendien kadert dit onderzoek in de Europese Green Deal.  

Karel vult aan: “Eerlijk gezegd twijfelde ik na mijn masteropleiding om te doctoreren. Dat is vaak héél erg abstract en theoretisch. De directe link met de industrie heeft me echt over de streep getrokken. Voor iemand die iets met kennis wil doen, maar het toch in een toepasbare omgeving wil realiseren, is zo’n mandaat de ideale formule.”  

Patrick: “Wat Karel concreet bij ons gedaan heeft? Onderzoek naar de impact van chemicaliën op waterdieren, meer specifiek de watervlo. Hij ontwikkelde simulaties die aantonen hoe die organismen reageren op blootstelling aan combinaties van organische en anorganische stoffen – de zogenaamde mengseltoxiciteit.” Karel: “Op basis van onze bevindingen stellen we ecologische modellen op die deze reacties in kaart brengen.” 

War for talent en een lange sollicitatieprocedure 

De doctorandus kan aan zijn doctoraat werken binnen de realiteit van een bedrijfscontext en de organisatie kan de resultaten inzetten in de eigen werking. Een win-winsituatie dus. Maar er is nog een voordeel, want in dit geval werd Karel na het beëindigen van zijn vierjarige mandaat vast in dienst genomen. Karel: “Door vier jaar lang zo nauw samen te werken, wist Arche natuurlijk welk vlees ze in de kuip hadden en wat ik voor hen kon betekenen.” 

Gelet op de steeds heviger woedende war for talent kan dat tellen, beaamt Patrick: “Het matchte tussen beide partijen, maar we stelden vooral vast dat het werk dat de doctorandus had gedaan en de expertise die hij meebracht ook in andere projecten kon worden ingezet. Aangezien wij in een heel specialistische niche werken, was het voor ons erg dankbaar dat wij dankzij het Baekelandmandaat dergelijk profiel hebben kunnen opbouwen en vervolgens in dienst nemen. Als kmo moeten wij namelijk concurreren met de grotere chemische bedrijven van deze wereld. En dat is absoluut niet evident.”