Winwinlening steeds populairder

Publicatiedatum
De winwinlening wordt steeds populairder. In 2017 werden 2.555 winwinleningen geregistreerd. Dat is een stijging van 20% ten opzichte van 2016.

Wat is de Winwinlening?

Met de winwinlening moedigen we particulieren aan om een achtergestelde lening te verstrekken aan kmo's met een looptijd van 8 jaar. Een kmo kan zo tot een bedrag van € 200.000 winwinleningen aangaan, met een maximum van € 50.000 per kredietgever. De lening moet worden opgesteld in een akte en aflossingstabel die beschikbaar zijn op de website www.pmvz.eu/winwinlening.

Steeds populairder

Vorig jaar werden 2.555 Winwinleningen geregistreerd. Dat is een stijging met 20% t.o.v. 2016 toen er 2.127 werden geregistreerd.

  • Het gemiddelde ontleende bedrag door eenzelfde kredietnemer bedroeg 42.626,85 euro. De mediaan bedroeg 34.000 euro.
  • Het gemiddelde toegekend bedrag door eenzelfde kredietgever bedroeg 28.178,40 euro. De mediaan bedroeg 25.000 euro.