Water4all – tweede internationale oproep tot projectvoorstellen

Publicatiedatum

Vlaanderen krijgt de laatste jaren meer en meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en problemen m.b.t. waterbeheer (droogtes en overstromingen). Gezien deze maatschappelijke uitdagingen wordt een internationale oproep gelanceerd in het kader van het co-funded Europese partnerschap Water4All, die onderzoeks- en innovatieprojecten zal ondersteunen gericht op het leveren van kennis, modellen, benaderingen, instrumenten en methodologieën om actuele uitdagingen en kennishiaten met betrekking tot diensten gerelateerd aan aquatische ecosystemen aan te pakken.

Het Water4All partnership organiseert een webinar op 5 oktober 2023. Deze webinar is een zeer nuttig moment om kennis op te doen en vragen te stellen over het partnership. Registreer hier.

Gezien deze maatschappelijke uitdagingen wordt een internationale oproep gelanceerd in het kader van het co-funded Europese partnerschap Water4All die onderzoeks- en innovatieprojecten zal ondersteunen gericht op het leveren van kennis, modellen, benaderingen, instrumenten en methodologieën om actuele uitdagingen en kennishiaten met betrekking tot diensten gerelateerd aan aquatische ecosystemen aan te pakken.

Thema’s  

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst:

  1. Mapping, monitoring, and assessment for a better understanding of ecosystem services in a context of changes, from local to global change. 
  2. Understanding and predicting multiple pressures (including anthropogenic pressures) - impact – response relationships in ecosystem services through advanced methods and techniques.
  3. New tools and solutions for a better integration of ecosystem services into the management of water resources.

36 deelnemende steunagentschappen 

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Aan deze oproep nemen 36 steunagentschappen uit 30 landen deel met een globaal budget van ca. € 87 miljoen.  

800.000 euro steun voor Vlaamse bedrijven

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van de projecten is een co-funded budget van ca. € 800 000 beschikbaar via de steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten. 

Internationaal karakter

Een consortium bestaat uit minstens 3 partners en maximum 7 partners uit minimum 2 verschillende landen. Partners van 1 land mogen niet meer dan 50% van de mensmaanden inbrengen

De deelnemende landen in deze oproep zijn: Oostenrijk, België (VLAIO, FWO en FNRS), Brazilië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Israël, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitsersland, Turkije en het Verenigd Koninkrijk.

Deelnemende partners aan projecten vragen voor hun deel in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio. In deze call wordt een Knowledge Hub georganiseerd. Indien je hieraan wilt deelnemen, gelieve VLAIO te contacteren via de gegevens onderaan.

Timing

  • Indienen van de pre-proposals: ten laatste 13 november 2023 (15 uur)
  • Indienen van de full proposals: ten laatste 29 april 2024 (15 uur)
  • Bekendmaking resultaat eerste call: september 2024
  • Start projecten: eind 2024/begin 2025
  • Projectduur: 36 maanden

Hoe deelnemen?

De internationale aanvraag (Engelstalig) wordt online ingediend via het call secretariaat van Water4all: proposals.etag.ee/water4all/2023.

Parallelle aanvraag bij VLAIO: Vlaamse ondernemingen kunnen voor deze call bij VLAIO terecht via de volgende subsidiekanalen: ontwikkelingsproject en onderzoeksproject (online aanvraag). Vlaamse onderzoeksinstellingen kunnen met VLAIO-steun deelnemen als onderzoekspartner of onderaannemer van het bedrijf (of ze kunnen steun aanvragen via het FWO).

De maximale VLAIO-steun per project bedraagt € 500.000.

Meer informatie over de tweede call:

Bedrijven kunnen beroep doen op het Enterprise Europe Network om geschikte partners te vinden voor hun projectvoorstel. Meer informatie hierover kan je ook vinden op enterpriseeuropevlaanderen.be. Contactpersoon: patrick.demolder@vlaio.be (T 02 497 59 33).

Vraagje?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan zeker contact op met VLAIO voor een verkennend gesprek. De contactpersonen voor VLAIO voor deze Water4all call: Kathleen Goris, Jef Willems en Veerle Desmet:

kathleen.goris@vlaio.be
jef.willems@vlaio.be
veerle.desmet@vlaio.be

Delen: