Water4all – eerste internationale oproep tot projectvoorstellen

Publicatiedatum
Vlaanderen krijgt de laatste jaren meer en meer te maken met de gevolgen van klimaatverandering, extreme weersomstandigheden en problemen m.b.t. waterbeheer (droogtes en overstromingen). Gezien deze maatschappelijke uitdagingen wordt een internationale oproep gelanceerd in het kader van het co-funded Europese partnerschap Water4All die onderzoeks- en innovatieprojecten zal ondersteunen gericht op het leveren van kennis, modellen, benaderingen, instrumenten en methodologieën om hydrologische processen op verschillende schaalniveaus beter te begrijpen en om efficiënter te reageren op waterproblemen gerelateerd aan extreme klimatologische gebeurtenissen.

Gezien deze maatschappelijke uitdagingen wordt een internationale oproep gelanceerd in het kader van het co-funded Europese partnerschap Water4All die onderzoeks- en innovatieprojecten zal ondersteunen gericht op het leveren van kennis, modellen, benaderingen, instrumenten en methodologieën om hydrologische processen op verschillende schaalniveaus beter te begrijpen en om efficiënter te reageren op waterproblemen gerelateerd aan extreme klimatologische gebeurtenissen.

Thema’s  

De projectvoorstellen moet passen binnen 1 van volgende thema’s, die nader toegelicht worden in de oproeptekst:

  1. Resilience, adaptation and mitigation to hydroclimatic extreme events
  2. Tools for water management - in the context of hydroclimatic extreme events
  3. Improved water governance in the context of hydroclimatic extreme events and international contexts

34 deelnemende steunagentschappen 

De partners van de internationale projectvoorstellen ontvangen voor hun bijdrage in het project steun uit hun eigen land of regio. Voor elk land of regio gelden specifieke ontvankelijkheidcriteria en steunmodaliteiten. Aan deze oproep nemen 34 steunagentschappen uit 29 landen deel met een globaal budget van ca. € 34 miljoen.  

1 miljoen euro steun voor Vlaamse bedrijven

Voor de financiering van het Vlaamse aandeel van de projecten is een co-funded budget van ca. 1 miljoen euro beschikbaar via de steunkanalen onderzoeks- en ontwikkelingsprojecten

Internationaal karakter

Een consortium bestaat uit minstens 3 partners en maximum 7 partners uit minimum 2 verschillende landen. Partners van 1 land mogen niet meer dan 50% van de mensmaanden inbrengen

De deelnemende landen in deze oproep zijn: Oostenrijk, België (VLAIO, FWO en FNRS), Brazilië, Tsjechië, Denemarken, Estland, Frankrijk, Duitsland, Hongarije, Ierland, Italië, Israël, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Moldavië, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slovakije, Zuid-Afrika, Spanje, Zweden, Zwitsersland, Turkije, UK.

Deelnemende partners aan projecten vragen voor hun deel in het project steun aan via de bestaande steuninstrumenten in hun eigen regio.

Timing

  • Indienen van de pre-proposals: ten laatste 31 oktober (15 uur)
  • Indienen van de full proposals: ten laatste 20 maart 2023 (15 uur)
  • Bekendmaking resultaat eerste call: 23 juni 2023
  • Start projecten: begin 2023
  • Projectduur: 36 maanden

Hoe deelnemen?

  • De internationale aanvraag (Engelstalig) wordt online ingediend via het call secretariaat van Water4all: water4all2022-submission.mur.gov.it
  • Parallelle aanvraag bij VLAIO: Vlaamse ondernemingen kunnen voor deze call bij VLAIO terecht via de volgende subsidiekanalen: ontwikkelingsproject en onderzoeksproject (online aanvraag). Vlaamse onderzoeksinstellingen kunnen met VLAIO-steun deelnemen als onderzoekspartner of onderaannemer van het bedrijf (of ze kunnen steun aanvragen via het FWO).

De maximale VLAIO-steun per project bedraagt € 500.000.

Meer informatie over de eerste call:

Er is een specifieke partnering tool beschikbaar maar bedrijven kunnen daarnaast beroep doen op het Enterprise Europe Network om geschikte partners te vinden voor hun projectvoorstel. Meer informatie hierover kan je ook vinden op enterpriseeuropevlaanderen.be. Contactpersoon: patrick.demolder@vlaio.be (T 02 497 59 33)

Vraagje?

Overweeg je een aanvraag in te dienen? Neem dan zeker contact op met VLAIO voor een verkennend gesprek. De contactpersoon voor VLAIO voor deze Water4all call: kathleen.goris@vlaio.be (T 02 432 42 82).

Delen: