Vooraankondiging aanbesteding innovatiepartnerschap Mobilidata

Publicatiedatum
Mobilidata zoekt innovatieve oplossingen om het verkeer vlotter, duurzamer en veiliger te maken voor elke weggebruiker. Het programma zoekt naar partners of een consortia van partners die deel willen uitmaken van een innovatiepartnerschap om dit doel te bereiken.
tekening van kruispunt

Mobilidata verzamelt data van weggebruikers

Hoe maak je mobiliteit slimmer? Door ervoor te zorgen dat iedere weggebruiker de meest efficiënte mobiliteitskeuze maakt. Maar hoe kan je die keuze sturen/beïnvloeden? Om dit mogelijk te maken, hebben we data nodig. De data van verkeersdiensten én van reizigers.

Gezocht: partners om data te verwerken

Het ontvangen van die data is daarbij een eerste stap, maar niet voldoende. We moeten die data ook accuraat en realtime kunnen verwerken en inzetten. We moeten slimme data-infrastructuur opzetten en de software-systemen en cloud services erachter operationeel maken. Samengevat willen we een duurzaam, future-proof en open ecosysteem van commercieel beschikbare C-ITS-diensten realiseren. Daarvoor zoeken we partners of een consortia van partners die samen met Mobilidata deel willen uitmaken van een innovatiepartnerschap om dit doel te bereiken.

Innovatiepartnerschap voor data-infrastructuur en C-ITS

Mobilidata maakt zoveel mogelijk gebruik van bestaande slimme infrastructuur en (anonieme) mobiliteitsdata. Op het hoogste niveau kan je het programma onderverdelen in 3 grote bouwblokken:

  • Slimme data-infrastructuur
  • Coöperatieve Intelligente Transportsystemen (C-ITS)
  • Intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI)

Het iVRI-luik zijn 2 aparte aanbestedingen waarvoor we de vooraankondigingen al hebben gepubliceerd (TLC gedeelte en RIS&ITS-app gedeelte). De slimme data-infrastructuur en het C-ITS-luik willen we realiseren via een Innovatiepartnerschap. Dit is een grote opdracht en de officiële publicatie ervan duurt nog even, maar de vooraankondiging is intussen wel gepubliceerd. Aansluitend daarop zullen we de komende weken en maanden verschillende, veelal meer technische documenten, zij het ‘onder voorbehoud’ en in afwachting van de definitieve publicatie, bekendmaken.

Blijf op de hoogte van deze vooraankondiging

Het innovatiepartnerschap verloopt in drie fases en omvat het ontwerp, de ontwikkeling en de uitrol van de kern van het Mobilidata-programma. Is je interesse geprikkeld, klik dan zeker op deze link en lees de volledige vooraankondiging.

Via e-tendering maken we telkens de bijlages bekend.

  • Wil je niets missen? Duid dan ‘favorieten’ aan bij de voorpublicatie, dan krijg je automatisch meldingen van de aanvullende publicaties. Bovendien stellen we ze ter beschikking op de website.
  • Ben je geïnteresseerd om ook daar op de hoogte te blijven? Stuur dan een mail met je voornaam, naam, organisatie en e-mailadres naar mobilidata@imec.be. Wij nemen je dan op in onze contactenlijst en bezorgen je regelmatig nieuwe documenten.

Deze manier van werken zorgt ervoor dat alle partijen de tijd hebben om tot de ontwikkeling te komen van de best mogelijke verkeersoplossingen voor het Vlaamse mobiliteitslandschap. Samen zorgen we ervoor dat onze mobiliteit van morgen veiliger, vlotter en duurzamer wordt.

 

Over Mobilidata

Een vlot en veilig mobiliteitssysteem is een belangrijke prioriteit voor de Vlaamse overheid. Daarom steunt VLAIO samen met andere partners een ambitieus programma om die doelen te bereiken: Mobilidata. Mobilidata heeft een reeks scherpe mobiliteitsdoelstellingen opgesteld:

  • de bereikbaarheid en mobiliteit waarborgen;
  • de leefbaarheid verhogen;
  • de verkeersonveiligheid en schade aan milieu en natuur terugdringen. 

Het programma loopt over een duurtijd van vijf jaar: van begin 2019 tot en met 2023.