VLAIO start een lerend netwerk over bedrijventerreinen in transformatie. Sluit jij aan?

Publicatiedatum
Mogelijk heb je een visie over hoe een bedrijventerrein ontwikkeld en beheerd wordt. Maar in de praktijk zijn er zoveel meer uitdagingen om bedrijventerreinen en werklocaties op een toekomstbestendige manier een rol te laten opnemen. We richten daarom een lerend netwerk ‘bedrijventerreinen in transformatie’ op. Een eerste bijeenkomst vindt plaats op 26 september.
Bedrijventerrein(her)ontwikkeling in Genk

Dit lerend netwerk staat open voor steden en gemeenten, ontwikkelaars van bedrijventerreinen, studiebureaus en andere geïnteresseerden. We willen hen graag samenbrengen om ideeën uit te wisselen, goede praktijkvoorbeelden te leren kennen of kennis te nemen van andere ontwikkelingen.

Eerste ontmoeting op 26 september

Schrijf 26 september 2022 van 9u tot 14u alvast in je agenda. Dan komt dit lerend netwerk voor het eerst samen in het Herman Teirlinckgebouw in Brussel. Begin september openen we het inschrijvingsformulier. Op de agenda van deze eerste bijeenkomst staat onder meer de juiste profilering van een bedrijventerrein, het uitgiftebeleid en de handhaving en natuurlijk veel ruimte voor netwerking en ervaringsuitwisseling.

Handleiding door VLAIO

Agentschap Innoveren & Ondernemen heeft een handleiding ‘(her)ontwikkeling bedrijventerreinen’ opgemaakt die naar een duurzame inrichting en beheer stuurt.