VLAIO mag zich SDG Pioneer noemen

Publicatiedatum

Tijdens het jaarlijkse VLAIO Netwerk nieuwjaarsevent overhandigde Cifal Flanders het UNITAR opleidingscertificaat aan VLAIO administrateur-generaal Mark Andries in aanwezigheid van minister Jo Brouns. VLAIO mag zich hiermee SDG Pioneer noemen. Dit certificaat bekroont de inspanningen rond het thema duurzaamheid. 

v.l.n.r. Peter Wollaert (Cifal Flanders), Mark Andries (VLAIO) en minister Jo Brouns

Verankering duurzaamheid

In 2022-2023 doorliep VLAIO in lijn met de ambities rond duurzaamheid een traject om het UNITAR opleidingscertificaat te behalen. Eind december stelde VLAIO dit voor aan een externe jury van deskundigen en Cifal Flanders. De jury waardeerde de veelheid en diversiteit aan acties en de strategische verankering van het thema duurzaamheid in onze strategische doelstellingen. Tijdens de VLAIO Netwerk nieuwjaarsreceptie nam VLAIO administrateur-generaal Mark Andries het certificaat in ontvangst. De toekenning van het label stimuleert om ook de komende jaren verder in te zetten op duurzaamheid. 

Wat zijn de SDG's? 

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDGs) werden in 2015 door de Verenigde Naties opgesteld als de mondiale duurzame ontwikkelingsagenda voor 2030. Deze duurzame ontwikkelingsdoelstellingen zijn een oproep tot actie voor alle landen – arm en rijk – om welvaart te bevorderen en tegelijkertijd de planeet te beschermen tegen klimaatverandering. Ze leggen de grondslag voor het beëindigen van armoede, met strategieën die zowel economische groei ontwikkelen als een reeks sociale behoeften aanpakken, zoals onderwijs, gezondheid, sociale bescherming en werkgelegenheid.

VLAIO en de SDG's

Op onze webpagina over de SDG's vind je meer info over de kerndoelstellingen en de acties die VLAIO neemt. Onderaan de pagina vind je het verslag "Bredere maatschappelijke impact".

Delen: