VLAIO lanceert 11de oproep Brownfieldprojecten

Publicatiedatum
Als Vlaamse overheid willen we investeren in de ontwikkeling van geschikte economische locaties. Door de herontwikkeling van brownfields kunnen we vermijden dat hiervoor open ruimte wordt aangesneden.
brownfield in Halle

Waarom deze oproep?

Als Vlaamse overheid wensen we te investeren in de ontwikkeling van geschikte economische locaties, zowel gronden als panden. Door de herontwikkeling van brownfields kunnen we vermijden dat hiervoor open ruimte wordt aangesneden. Maar brownfields worden vaak gekenmerkt door een (gecombineerde) problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere structurele knelpunten (bv. ontsluiting, ruimtelijke bestemming,…) die de invulling van de site belemmeren. 

Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ biedt de Vlaamse Regering een faciliterend kader voor deze moeilijke herontwikkelingsprojecten. 

Eerste indieningsperiode 2021 van 19 tot 30 april

De 11e oproep Brownfieldconvenanten richt zich naar projecten die aansluiten bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid enerzijds en die zich richten op de (her)ontwikkeling van stortplaatsen anderzijds. De eerste indieningsperiode loopt van 19 tot 30 april 2021. Alle informatie over deze oproep en het indienen van een aanvraag, vind je op www.vlaio.be/brownfieldconvenanten.

Vind leegstaande bedrijfsruimte nu ook via bizLocator

bizLocator is een online platform voor bedrijfsvastgoed dat aanbieders en ondernemers met elkaar in contact brengt. Het is een gratis tool voor starters, ondernemers en investeerders die op zoek zijn naar een passende ruimte voor hun activiteit in een bepaalde regio. Het aanbod van leegstaande bedrijfsruimten – en van professioneel vastgoed dat op een voormalige brownfield wordt gecreëerd, willen we nu ook kenbaar maken via dit online platform. Lees hier meer over bizLocator.