VLAIO lanceert 10e oproep voor Brownfieldconvenanten

Publicatiedatum
Brownfields kennen een vaak gecombineerde problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere knelpunten die de invulling van de site belemmeren. Met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ steunt de Vlaamse Regering ontwikkelaars en investeerders die de site en haar omgeving nieuw leven willen inblazen.
brownfield

Geef nieuw leven aan een verlaten bedrijventerrein

Brownfields worden gekenmerkt door een - vaak gecombineerde - problematiek van leegstand, verwaarlozing, bodemvervuiling of andere structurele knelpunten (bv. ontsluiting, ruimtelijke bestemming,…) die de invulling van de site belemmeren. Maar door de herontwikkeling van brownfields kunnen we het aansnijden van de open ruimte vermijden.

Daarom biedt de Vlaamse Regering met het instrument ‘Brownfieldconvenanten’ een faciliterend kader voor de realisatie van brownfieldprojecten. 

Nieuwe oproep voor herontwikkeling van brownfields

De 10e oproep Brownfieldconvenanten richt zich naar projecten die aansluiten bij de krachtlijnen van het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid enerzijds en die zich richten op de (her)ontwikkeling van stortplaatsen anderzijds. De indieningsperiode loopt van 20 april 2020 tot en met 11 mei 2020 (16.00 u). 

Alle informatie over deze oproep en het indienen van een aanvraag, vind je hier.