Vacature: Projectadviseur digitale technologieën

Publicatiedatum
Heb jij een passie voor digitale innovatie en wil je graag een unieke kijk krijgen op de nieuwste ontwikkelingen binnen de Vlaamse ICT-sector? Heb je R&D ervaring met een actuele digitale technologie zoals AI (ML, NLP), CS en/of AR/VR? Ben je goed in het inschatten van innovativiteit, slaagkans en potentieel economische impact van een project? En kan je na eigen analyse op basis van verkregen informatie knopen doorhakken? Dan ben jij de projectadviseur digitale technologieën die wij zoeken!

Wat houdt de job in? 

Als projectadviseur Digitale Technologieën beoordeel je projectaanvragen waarin steun gevraagd wordt voor onderzoeks- en ontwikkelingsactiviteiten. Deze aanvragen worden ingediend door zowel bedrijven (van kleine kmo tot grote multinational) als andere organisaties zoals bv. kennisinstellingen binnen de brede ICT-sector. Kenmerkend hierbij is de variatie, zowel in het projectbudget als in de aard van de projecten. Naast het technische luik, wordt ook het business potentieel, al dan niet via implementatie van nieuwe business modellen, grondig bekeken. Je komt hierbij in aanraking met uiteenlopende toepassingsgebieden die volop aan het digitaliseren zijn, zoals de voedingssector, de maakindustrie, de landbouw, de energiesector, de gezondheidszorg en welzijnssector (e-Health, medtech, assistieve technologie). 

Je verzamelt essentiële informatie over het project, onder andere door een bespreking ter plaatse met de aanvragende bedrijven, gecombineerd met een bedrijfsbezoek. Op basis daarvan maak je een grondige analyse over de innovativiteit, de slaagkans en de potentiële economische en maatschappelijke impact. Samen met je collega’s breng je een advies uit over mogelijke steun aan deze projecten. Van de projecten die gesteund worden, blijf je ook na de evaluatie het aanspreekpunt voor de aanvrager en sta je in voor de verdere opvolging van de projectuitvoering. 

   Functiecontext

   In het kader van de Vlaamse beleidsplannen investeert Vlaanderen actief in artificiële intelligentie en cybersecurity, met aandacht voor onderzoek, praktische toepassingen bij bedrijven en opleiding. Vanuit dat oogpunt bouwt VLAIO een aantal specifieke initiatieven en subsidieprogramma’s uit, wat leidt tot een verhoogde instroom aan steunaanvragen voor R&D in het brede toepassingsdomein van AI en CS.

   Je gaat aan de slag binnen de afdeling Steun, die uit acht multidisciplinaire teams bestaat en focust op het financieel ondersteunen van bedrijven d.m.v. subsidies. Jouw directe collega’s hebben diverse expertises (life sciences, maakindustrie, chemie en materialen, ICT,…) met een sterke industriële of academische achtergrond. Daarnaast heb je ook nauw overleg  met een team financieel adviseurs, juristen en adviseurs met een verantwoordelijkheid naar internationale netwerken.

   Wie zoeken we? 

   Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden: 

   1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid (bij voorkeur beschik je over een diploma in de informatica of ingenieurswetenschappen)
   2. Je hebt minimaal 4 jaar functierelevante beroepservaring  met innovatieve ICT projecten binnen een industriële of academische R&D context. Je beschikt daardoor enerzijds over een solide basis op vlak van ICT in de brede zin, en anderzijds over kennis van een actueel ICT-gerelateerd thema zoals artificiële intelligentie (ML, NLP), cybersecurity en/of AR/VR in het bijzonder.  

   Wat bieden we? 

   • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
   • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
   • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
   • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook één of 2 dagen van thuis of een satellietkantoor werken bij de meeste functies.
   • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
   • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
   • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adviseur (rang A2) met de bijbehorende salarisschaal A211 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.

   Delen: