Vacature: Inspecteur Coronamaatregelen

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering nam een reeks ondersteuningsmaatregelen voor bedrijven die geconfronteerd worden met een sluiting of omzetdaling als gevolg van de coronamaatregelen. Het team Inspectie zoekt een enthousiaste, klantvriendelijke en vlotte collega die ingezet kan worden voor de controle van de steun die is toegekend in het kader van die maatregelen. Het gaat om een contract van bepaalde duur (2 jaar). Iets voor jou? Solliciteren kan tot en met 22 maart.
Vergrootglas op computer

De functie in het kort

Het voorbije jaar zette de Vlaamse Regering een systeem van premies en beschermingsmechanismen op voor Vlaamse ondernemers.

  • Met de steunmaatregel Corona Hinderpremie wordt steun toegekend aan ondernemingen die geconfronteerd werden met een verplichte sluiting.
  • Met de steunmaatregelen Corona Compensatiepremie, Corona Ondersteuningspremie, Vlaams Beschermingsmechanisme, Nieuw Vlaams Beschermingsmechanisme en de vervolgmaatregelen Vlaams Beschermingsmechanisme wordt steun toegekend aan ondernemingen die geconfronteerd worden met een omzetdaling in de steunperiode 2020 (de periode verschilt afhankelijk van de maatregel) van minstens 60% ten opzichte van dezelfde periode in 2019.
  • Daarnaast is er ook een veerkrachtsubsidie voor bedrijven getroffen door de gevolgen van de Brexit. 

Meer informatie over deze steunmaatregelen vind je op:

Het team Inspectie van het Agentschap Innoveren en Ondernemen zoekt een enthousiaste, klantvriendelijke en vlotte collega die ingezet kan worden voor de controle van de steun die is toegekend in het kader van bovenvermelde maatregelen.

Als inspecteur controleer je on desk of ter plaatse bij derden de correcte aanwending van de ter beschikking gestelde financiële stimuli en de naleving van reglementeringen en normen. Hierover wordt gerapporteerd zodat indien noodzakelijk de gepaste acties ondernomen kunnen worden. De controles gebeuren onafhankelijk volgens vastgelegde procedures die meestal zijn verankerd in regelgeving (wetten, decreten of besluiten) of op basis van interne handleidingen. Je beschikt voor de uitvoering van de opdrachten over een grote graad van zelfstandigheid.

Wie zoeken we?

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende voorwaarde: je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift in een economische richting, dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid. 

Wat bieden we?

  • Deze functie betreft een contract van bepaalde duur voor 2 jaar.
  • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijbehorende salarisschaal A111

Meer info over werken bij de Vlaamse overheid

Ontdek hier de volledige vacature en solliciteer meteen online! Solliciteren kan tot en met 22 maart 2021.