Vacature: Bedrijfsadviseur Intellectuele Eigendom

Publicatiedatum
Heb jij affiniteit met het thema ‘intellectuele eigendom’ en heb jij hier al praktische ervaring mee? Wil jij graag ondernemers met raad en daad bijstaan en jouw insteek geven m.b.t. het beleid? Ben jij flexibel en werk je graag samen met personen uit verschillende disciplines? Beschik jij over een analytisch denkvermogen en sterke schrijfvaardigheden? Dan is deze vacature misschien wel iets voor jou!

Wat houdt de job in? 

Als bedrijfsadviseur help jij mee aan het uitbouwen van het team intellectuele eigendom. Jouw takenpakket zal bestaan uit twee luiken: 

 • het verzamelen van relevante cijfers en andere gegevens rond dit thema om kwalitatieve trends op te volgen, beleidsbeslissingen te onderbouwen, …; 
 • het bieden van een globale ondersteuning voor de themagroep intellectuele eigendom, zowel intern als naar externe partijen. 

Aangezien het om de versterking van een bestaande werking gaat, krijg je de kans om zelf ideeën rond jouw functie-invulling voor te stellen. Daarnaast is het ook na de huidige maatregelen rond Covid-19 mogelijk om van thuis uit, of vanuit een satellietkantoor te werken (met uitzondering van vergaderingen). 

Functiecontext

Als adviseur vorm je mee de kern van het team dat het thema ‘intellectuele eigendom’ (IE) behartigt. Dat team is samengesteld uit een 10-tal collega’s verspreid over verschillende geledingen van het agentschap. De aansturing van dit transversale team gebeurt vanuit de afdeling Relatiebeheer Ondernemingen. 

De huidige werking rond het (transversale) thema ‘intellectuele eigendom’ binnen het agentschap wordt versterkt op twee sporen:

 • Verbeteren van de kennisopbouw over het belang van IE in relatie tot innovatie en economische valorisatie. Dit kan onder meer inhouden: cijfermatig in beeld brengen en analyse van de geregistreerde rechten (octrooien, merken, modellen,….) van Vlaamse bedrijven en de ranking hiervan binnen de EU en daarbuiten; opvolgen van kwalitatieve trends en ondersteuningsmechanismen m.b.t. IE inzet; ondersteuning van de samenwerking met de FOD economie, BOIP en andere (semi)publieke IE-dienstverleners; in kaart brengen van het tweedelijnsaanbod; interne opleiding ten behoeve van collega’s organiseren; maatschappelijke noden m.b.t. IE capteren; … De kennisopbouw is pragmatisch van invalshoek en beleidsgericht. 
 • Actiegedreven ondersteuning van het thema zowel intern als t.a.v. externe VLAIO partners, en bedrijven en kenniscentra als einddoelgroep. Zo onder meer: het periodiek updaten en verder ontwikkelen van bestaande publicaties en tools, het ontwikkelen van nieuwe kennisdragers en promotionele tools, het opzetten van zitdagen en generieke vormingssessies, het meewerken aan Europese IE initiatieven, …

Wie zoeken we? 

Je kunt deelnemen aan de selectieprocedure als je op de uiterste inschrijvingsdatum voldoet aan volgende twee voorwaarden: 

 1. Je hebt een masterdiploma of een ander diploma of getuigschrift dat toegang geeft tot niveau A binnen de Vlaamse overheid.  
 2. Je hebt minimaal 1 jaar functierelevante ervaring met het thema intellectuele eigendom en in het adviseren van bedrijven. 

Wat bieden we? 

 • Je komt terecht in een open en wendbare organisatie die daadkrachtig anticipeert op de evoluties en behoeften in de samenleving, samen met alle belanghebbenden werk je mee aan een duurzame dienstverlening in vertrouwen en vanuit het algemeen belang. 
 • Je krijgt ruime mogelijkheden wat vorming, bijscholing en ondersteuning met moderne ICT-middelen betreft.
 • Je werkdruk kan hoog zijn, maar er worden ernstige inspanningen geleverd om het werk zo optimaal mogelijk te combineren met de privésituatie: zo bieden wij je 35 dagen vakantie per jaar, bovendien heb je ook vakantie tussen Kerstmis en Nieuwjaar. Tijdens de schoolvakanties is er in de hoofdkantoren (Brussel, Antwerpen, Mechelen, Hasselt, Leuven, Gent, Aalst en Brugge) een professionele opvang voor kinderen tussen 3 en 14 jaar.
 • Geen fan van files? Bij de Vlaamse overheid kan je rekenen op gratis openbaar vervoer van en naar je werk of een fietsvergoeding voor je woon-werkverkeer. Je kan ook meerdere dagen van thuis of een satellietkantoor werken.
 • Je kan je gratis aansluiten bij de hospitalisatieverzekering die door de werkgever voorzien wordt. Ook de leden van je gezin kunnen aan een voordelig tarief aansluiten.
 • Je ontvangt maaltijdcheques van 7 euro per gewerkte dag. 5,91 euro wordt door de werkgever betaald, 1,09 euro door de werknemer, via een maandelijkse inhouding op het nettoloon.
 • Je wordt aangeworven of overgeplaatst in de graad van adjunct van de directeur (rang A1) met de bijhorende salarisschaal A111 (bij 0 jaar anciënniteit). Je eerste 12 maanden vormen een proefperiode met een individueel vormingsprogramma.