Tweede thematische oproep voor de kmo-groeisubsidie staat nu open

Publicatiedatum
Sinds dit jaar wordt de kmo-groeisubsidie toegekend via competitieve oproepen. De tweede van drie oproepen is nu actief en richt zich op de thema’s internationalisering, digitalisering en circulair en duurzaam ondernemen. Wil jouw onderneming advies inkopen of personeel aanwerven voor het realiseren van een ambitieus groeitraject dat aansluit bij deze thema’s? Dien dan snel jouw aanvraag in.
Plantje dat groeit

Wanneer sluit je groeitraject aan bij het thema?

De kmo-groeisubsidie ondersteunt kmo’s bij het realiseren van een groeitraject. Er kan steun verkregen worden voor het aanwerven van een strategisch profiel of voor het inwinnen van kennis bij een externe dienstverlener.  

De oproep die nu actief is, focust op de thema’s internationalisering, digitalisering en circulair en duurzaam ondernemen. Wil je weten of jouw groeitraject in aanmerking komt? Bekijk dan snel onderstaand overzicht.

Internationalisering:

 • zowel voor ondernemingen die voor het eerst exporteren als voor ondernemingen die ervaring hebben met export en naar nieuwe markten willen uitbreiden
 • de internationalisering moet in voldoende mate nieuwe uitdagingen stellen aan de onderneming
 • de internationalisering moet resulteren in duurzame economische groei voor de vestiging in Vlaanderen 
 • komen niet in aanmerking: eenmalige opportuniteiten of quick wins in het buitenland

Digitalisering:

 • ondernemingen die hun digitale maturiteit substantieel willen verhogen
 • het groeitraject kadert binnen een transitie naar een datagedreven organisatie via een slim gebruik en beheer van data 
 • het groeitraject moet voldoende uitdaging en ambitie tonen en verder reiken dan gangbare evoluties inzake digitalisering
 • komen niet in aanmerking: trajecten die louter gericht zijn op het verhogen van maturiteit inzake cyberveiligheid, digitale toepassingen zoals ERP, CRM, WMS, digital marketing of marketing automation of het louter omzetten van data op een papieren drager naar een digitale drager

Duurzaam en circulair ondernemen:

 • zowel voor ondernemingen die een eerste stap zetten richting duurzaam en circulair ondernemen, als voor ondernemingen die hierin al actief zijn en een volgende (substantiële) nieuwe stap zetten
 • het traject zet in op één of meerdere strategieën inzake circulaire economie met het oog op een efficiënt en slim materiaalgebruik of het sluiten van materialenkringlopen
 • het project richt zich tot de maak- of bouwindustrie of de daaraan gekoppelde waardeketen
 • komen niet in aanmerking: trajecten die geen substantiële impact hebben op het bedrijf en enkel inzetten op flankerende of ondersteunende maatregelen zoals energie-efficiëntie of het gebruiken van hernieuwbare energie

Competitieve oproep

De ingediende subsidieaanvragen worden beoordeeld op basis van vier evaluatiecriteria: ambitie, transformatie, onderbouwde aanpak en noodzaak aan kennis en expertise. Per thema wordt een rangschikking opgemaakt van de aanvragen die het minimum-ambitieniveau behalen. De beschikbare budgettaire enveloppe per thema wordt verdeeld over de best gerangschikte subsidieaanvragen, tot het budget uitgeput is.

 

De kmo groeisubsidie in het kort

 • Voor kmo’s met een vestiging in Vlaanderen
 • Inwinnen van strategisch advies van een externe dienstverlener of de bruto loonkost van de aanwerving van een strategisch profiel
 • Maximum € 50.000 subsidie per jaar per groeitraject
 • Oproep voor de thema's digitalisering, internationalisering en circulair en duurzaam ondernemen actief van 12/07/2021 tot 31/08/2021 23.59 u

Alles over de kmo-groeisubsidie