Twee nieuwe EFRO oproepen staan open

Publicatiedatum
EFRO stelt twee nieuwe projectoproepen open, Een eerste oproep voor innovatie in de zorgsector, en een tweede rond internationalisering van kmo's. Toelichting krijgt je in een infosessie op 12 januari.

Oproep 'Innovaties in de zorg'

De oproep ‘Innovaties in de zorg’ kadert binnen het Strategisch Actieplan voor Limburg (SALK) en is specifiek op projecten uit Limburg gericht. De oproep focust op zorginnovatie, biotech en medtech en wil innovatieve zorg versnellen: nieuwe zorgmodellen, opleidingen, proeftuinen en expertisecentra,… Meer concreet focussen de projecten op innovatie en slimme digitalisering bij langdurige ouderenzorg. Zo kunnen nieuwe technologiën tegemoet komen aan de wens om langer zelfstandig thuis te wonen, korter in zuikenhuizen te verblijven en zorg en welzijn in het algemeen beter te monitoren. De oproep wil ook de onderzoeksactiviteiten en -realisaties meer valoriseren via marktintroductie. 

Indienen voor deze oproep kan tot donderdag 15 februari 2018. Meer info over de oproep is te vinden in de oproepfiche

Oproep 'Internationalisering en verankering'

Binnen prioriteit 2 werd een oproep gelanceerd voor Vlaams brede projecten die de internationalisering van Vlaamse ondernemingen bevorderen en buitenlandse ondernemingen in Vlaanderen verankeren.  De internationalisering van de Vlaamse economie vormt  een absolute prioriteit van de Vlaamse Regering. In de loop van 2015 en 2016 is hiervoor een concept van strategie uitgewerkt in co-creatie met 150 Vlaamse bedrijven, kennisinstellingen, ondernemersorganisaties en overheden. Deze strategie is aan de Vlaamse Regering gepresenteerd onder de naam ‘Vlaanderen Versnelt!’ Initiatieven dienen inpasbaar te zijn in deze strategie.

Indienen voor deze oproep kan tot donderdag 22 maart 2018. Meer info over de oproep is te vinden in de oproepfiche.

Infosessie op 12 januari

Op vrijdag 12 januari 2018 wordt een infosessie georganiseerd om toelichting te geven bij de projectoproep ‘Internationalisering en verankering’ en de EFRO-technische aspecten. Deze infosessie gaat door in het Ellips-gebouw, auditorium, Koning Albert II-laan 35, 1030 Brussel en start om 13.30 u. Inschrijven voor deze infosessie kan via philippe.rousseau@vlaio.be.

Hier vind je alle info over lopende projectoproepen.