Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

  Prioriteit 1

  Innovaties in de zorg - GTI Limburg. Indienen kan tot 15 februari 2018. Oproepfiche

  Innovatie door co-creatie in de maakindustrie i.k.v. SALK. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 30 maart 2018. Oproepfiche

  Prioriteit 2

  Internationaliseren en verankeren van bedrijven. Indienen voor deze oproep kan tot donderdag 22 maart 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming. 

  Versterking ecosystemen studentensteden. Indienen voor deze oproep kan tot vrijdag 18 mei 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming.

   Prioriteit 3

   Oproep Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen voor deze oproep kan tot 31 mei 2018. Oproepfiche

    Prioriteit 4

    Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche

    Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche

    Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche