Lopende projectoproepen EFRO

De uiterste indieningsdatum verschilt per oproep en is terug te vinden in de oproepfiche. Project- voorstellen worden ingediend via het EFRO E-loket. Lees zeker de verschillende praktische gidsen alvorens met de opmaak en indiening van een projectvoorstel te starten.

  Prioriteit 1

  Innovaties in de zorg - GTI Limburg. Indienen kan tot en met 14 september 2018. Oproepfiche

  Het bevorderen van co-creatie om de O&O resultaten beter te valoriseren - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

  Prioriteit 2

  Bevorderen van een ondernemingsvriendelijk klimaat bij lokale en provinciale besturen - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

  Verbeteren van kennis over en implementatie van innovatieve bedrijfsmodellen bij kmo’s - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming.

   Prioriteit 3

   Oproep Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan – Fietssnelwegen. Indienen voor deze oproep kan tot 28 juni 2018. Oproepfiche

   Verbeterde duurzame stedelijke mobiliteitssystemen die kaderen in een gemeentelijk/stedelijk klimaatplan - GTI West-Vlaanderen. Indienen kan tot 14 september 2018. Oproepfiche. Sjabloon voorafgaande afstemming

    Prioriteit 4

    Bevordering van groen, groen/blauwe infrastructuur, en klimaatadaptieve ruimte. Oproepfiche

    Stijging van de ruimte- productiviteit door het bevorderen van multifunctionaliteit en valorisatie, transformatie of tijdelijke invulling van on(der)benutte (bedrijven)terreinen en gebouwen. Oproepfiche

    Verhogen van de stedelijke vitaliteit in achtergestelde buurten, door het ondersteunen van kleinschalige stedelijke projecten op buurt – en wijkniveau die een economische hefboom betekenen. Oproepfiche