Soepelere regels voor crowdfundingacties

Publicatiedatum
Een financieel crowdfundingproject opzetten verloopt sinds 21 juli een pak eenvoudiger. De zogenaamde prospectusplicht is pas vanaf € 5 miljoen van toepassing waar dit voorheen € 300.000 was. Een informatieve nota van maximum 15 pagina’s vervangt de ‘dure’ prospectus. Zo kunnen ondernemers makkelijker kapitaal ophalen via deze weg.
crowdfunded

Wat is financiële crowdfunding precies?

Allereerst, dankzij crowdfunding kunnen ondernemers rechtstreeks geld ophalen bij het publiek via een onlineplatform. Het is een alternatieve financieringsvorm en een laagdrempelige manier om als ondernemer concepten in de markt te zetten. 

De inbreng kan gaan om een donatie of geld in ruil voor een voordeel in natura. Dan spreekt men van niet-financiële crowdfunding. Bij financiële crowdfunding ontvangt de ondernemer voor de uitvoering van het crowdfundingproject geld via een lening in ruil voor een interestvergoeding (credit crowdfunding) of aandelen in ruil voor een deelname in de eventuele winst (equity crowdfunding). Enkel in dit laatste geval waarbij de belegger/investeerder een financieel risico loopt, moet het platform een vergunning aanvragen als alternatief-financieringsplatform (ATF) bij toezichthouder FSMA
 

Nieuwe regels in lijn met Europa

Zoals bij alle emissies van effecten (aandelen, obligaties,…) moet ook bij het aanbieden van financiële equitycrowdfunding aan het publiek, vanaf bepaalde bedragen een prospectus worden opgesteld waarin de belegger/investeerder geïnformeerd wordt over alle nodige voorwaarden en risico’s.

Om ons land op gelijke hoogte te brengen met de Europese regelgeving werd de wet voor beleggingsinstrumenten in juli 2018 aangepast. Deze wet is ook van toepassing op effecten die worden aangeboden via financiële crowdfunding. Zo komt België op gelijke hoogte met onze buurlanden. Binnen de nieuwe Prospectuswet gelden sinds 21 juli 2018 de volgende regels:

  • Er is geen prospectus nodig voor aanbiedingen van effecten van € 500.000 of minder, op voorwaarde dat de belegger voor maximum € 5.000 kan intekenen; 
  • Voor aanbiedingen tussen € 500.000 en € 5 miljoen geldt een vrijstelling van prospectus. Er dient echter wel een 'informatienota' te worden opgesteld. Dit is een beknopt document waarin essentiële informatie over het aanbod is opgenomen;
  • Voor aanbiedingen hoger dan € 5 miljoen moet wel nog een prospectus worden aangemaakt.

Nu deze wettelijke verplichting werd versoepeld, is ook een dure administratieve last weggenomen voor de opzetters van crowdfundingacties. Een gemiddelde prospectus telt algauw 150 bladzijden, dient te voldoen aan wettelijk bepaalde vereisten en moet goedgekeurd worden door de FSMA.

Dat de drempels nu Europees meer gelijkgesteld zijn, kan ook het aantal aanbieders van dit soort diensten over de landgrenzen heen verhogen. Crowdfundingplatformen uit andere lidstaten kunnen via het Europees paspoort immers al opereren in ons land maar dienen zich steeds aan de lokale wetgeving te houden. 
 

Wil je meer weten over Crowdfunding?

Op deze website kan je heel wat informatie terugvinden over Crowdfunding, waaronder ook een beknopt overzicht van de crowdfundingplatformen actief in Vlaanderen. Meer uitgebreide informatie over de lending & equity crowdfundingplatformen kan je terugvinden in onze nieuwe editie juni 2018 van de brochure 'Je zoekt Risicokapitaal'

Nog vragen? Neem dan contact op met onze bedrijfsadviseurs op het gratis nummer 0800 20 555 of stuur ons een mail info@vlaio.be

Delen: