Smart Region Office in werking: een samenwerking van VLAIO, ABB en Digitaal Vlaanderen

Publicatiedatum
Drie Vlaamse entiteiten bouwen aan de uitrol van een slimme Vlaamse regio. Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO), Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) en Digitaal Vlaanderen werken samen als virtueel team met vertegenwoordigers uit elke entiteit: de Smart Region Office. De Vlaamse Regering heeft daarmee de ambitie om Vlaanderen de Europese koploper te maken op het vlak van slimme regio's.

Een slimme regio zet technologie in als een middel om regionale of lokale maatschappelijke uitdagingen zoals leegstand, mobiliteit, milieu, water, stadvernieuwing, inclusie,... efficiënter en meer gebruiker-centraal aan te pakken. Het doel is om leefbare, duurzame, robuuste en inclusieve lokale besturen en regio's te bouwen voor iedereen die er woont, werkt/onderneemt of op bezoek komt.

In een mededeling aan de Vlaamse Regering van 1 juli 2022 heeft de Smart Region Office haar missie, positionering en rol, werkwijze en aanzet tot actieplan geduid. De Smart Region Office vervult een centrale rol om alle initiatieven, standaarden en goede praktijken te delen en te coördineren. Daarvoor werkt ze samen met Vlaamse entiteiten en lokale besturen, kennisinstellingen en de bedrijven. De Smart Region Office brengt steden en gemeenten met gelijkaardige uitdagingen samen, ondersteunt projectoproepen zoals City of Things en Gemeente zonder Gemeentehuis en zorgt dat slimme toepassingen zoveel mogelijk gemeenschappelijk aanbesteed en geïmplementeerd worden. Zo bereiken we meer kostefficiëntie, meer gebruiksgemak, meer en betere resultaten en een beter kennisdeling in de verdere uitrol van een Smart Region beleid.

Ook de koppelingen met de Vlaamse generieke bouwstenen (Toegangsbeheer, Mijn Burgerprofiel, e-loketondernemers.be, MAGDA, LBLOD, enzovoort…), het opzetten en volgen van standaarden (OSLO) en de principes van de generieke Open City architectuur (VLOCA) worden daarbij bewaakt.

De Vlaamse overheid wil ook extra aandacht besteden aan de drempels die kleine gemeenten en landelijke gebieden ondervinden om deze slimme steden-technologie te implementeren.

Smart Region Officer Nils Walravens (VLAIO) zal op 22 september op de Trefdag Digitaal Vlaanderen het Smart Region Office presenteren.

Meer informatie?

Zit je met vragen, heb je ideeën voor nieuwe toepassingen of wil je graag samenwerken? Aarzel dan niet om contact op te nemen met de Smart Region Office:

Delen: