Slim platform leidt het verkeer in betere banen

Publicatiedatum
De Vlaamse Regering investeert € 29 miljoen in ‘Mobili-data’: een platform dat verkeersgegevens verzamelt en deelt om het verkeer in betere banen te leiden. In eerste instantie zullen de gegevens ervoor zorgen dat bestaande verkeersapplicaties rijkere informatie en betere routes kunnen aanbieden.
Brussel verkeer

Meer accurate routeberekeningen dankzij verkeersdata

Waze, Coyote, de Touring Mobilis App, … er zijn heel wat verkeersapps werkzaam in ons verkeer. Elk van die apps baseert zich op info die het krijgt van de andere gebruikers van dezelfde app. Maar onze weginfrastructuur verzamelt veel méér gegevens, bijvoorbeeld via de sensoren aan verkeerslichten of via de lussen in het wegdek. Als de apps toegang zouden krijgen tot al die info, dan zouden ze meer accurate routeberekeningen kunnen maken en dan zouden ze meer rekening kunnen houden met de actuele verkeerssituatie.

€ 29 miljoen voor ontwikkeling ‘Mobili-data’

De Vlaamse Regering investeert nu € 29 miljoen in een dataplatform waar alle gegevens op een performante en kwalitatieve manier verzameld worden.

  • In een eerste beweging zal de databank gegevens verzamelen waarover de overheid zelf beschikt: het Vlaams Verkeerscentrum, de stedelijke verkeerscomputers, … Met die gegevens kunnen app-ontwikkelaars hun apps verrijken.
  • In een tweede beweging moet het ook mogelijk zijn om de gegevens van verschillende apps te integreren in de databank, zodat de dataset uitgebreid wordt met de data van de individuele gebruikers. Op die manier kan de sturing van verkeerswisselaars verfijnd worden. Zo zouden verkeerslichten bijvoorbeeld beseffen dat ze bij regenweer vaker groen moeten geven voor fietsers.

Zo verbeteren we de werking van alle bestaande applicaties en betere applicaties zorgen vanzelf voor betere doorstroming, minder file-kilometers en minder uitstoot.

Minister Muyters put € 29 miljoen uit het Hermesfonds voor flankerend economisch beleid en minister Weyts staat in voor de nodige personeelsondersteuning. Het hele project zal gecoördineerd worden door het Interuniversitair Micro-Elektronica Centrum (IMEC), met ondersteuning van het Departement Mobiliteit en Openbare Werken (MOW), het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV), het Agentschap Innoveren & Ondernemen (VLAIO) en het Departement Economie, Wetenschap en Innovatie (EWI).