Slechts één op twee bedrijven heeft digitale beveiligingsstrategie

Publicatiedatum
Voka voerde de afgelopen twee jaar bij zo’n 2.100 Vlaamse ondernemingen de digiscan uit. Deze tool – ontwikkeld in samenwerking met VLAIO en Deloitte Private - toont hoe digitaal matuur een onderneming is. Op vlak van cyberveiligheid heeft één op de twee bedrijven een eigen digitale beveiligingsstrategie. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2020 toen slechts 40% van de bedrijven zo’n strategie had.

Belangrijkste resultaten

De digitale doorlichting ging van start in augustus 2020. Sindsdien gaven iets meer dan 2.100 bedrijven een inkijk in hun digitale strategie. Elke digiscan onderzocht verschillende bedrijfsdomeinen: strategie, organisatie, infrastructuur, klanten en leveranciers, productie. De doorlichting vond plaats in samenwerking met Deloitte Private en met ondersteuning van VLAIO. De belangrijkste resultaten:

  • 60% heeft geen of geen uitgeschreven digitale strategie;
  • 44% volgt digitale trends zoals AI niet actief op;
  • 55% behandelt cyberveiligheid ad hoc en heeft geen gedocumenteerde beveiligingsstrategie. Dit is een lichte verbetering ten opzichte van 2020 toen slechts 40% van de bedrijven zo’n strategie had.

Onze kmo’s lopen achterop, maar dat kan snel keren. Kmo’s hebben weliswaar minder middelen en mankracht dan grotere ondernemingen, maar door hun kleinere schaal zijn kmo’s wendbaarder om veranderingsprocessen op gang te brengen en uit te voeren. 

Mark Andries
administrateur-generaal VLAIO

Grote ondernemingen scoren beter

De kloof tussen grote en kleine bedrijven valt op: grote bedrijven doen het dubbel zo goed dan kleine op vlak van digitale transformatie. Die kloof is nergens in Europa zo groot als bij ons. Zo hebben kmo’s een grote achterstand op het vlak van data-analyse.

Ook ondernemingen in de dienstensector scoren significant beter dan bedrijven uit de maakindustrie. Dienstenleveranciers zijn doorgaans wendbaarder. Ze worden al langer geconfronteerd met klanten die op zoek zijn naar oplossingen, eerder dan naar producten, wat maakt dat ze een terugverdienmodel hebben dat zich beter leent voor digitale transformatie.

Laat deze resultaten een wake-up call zijn. Zonder digitale beveiligingsstrategie zijn ondernemingen kwetsbaar in een snel digitaliserende omgeving. 

Hans Maertens
gedelegeerd bestuurder van Voka