Sinds 1 augustus nieuwe kleinhandelsvergunning

Publicatiedatum
Sinds 1 augustus 2018 is de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten van kracht. De sociaal-economische vergunning is vervallen.
detailhandel

Aanvragen voor 1 augustus 2018

Deed je nog een aanvraag van een sociaal-economische vergunning bij jouw gemeente voor 1 augustus 2018? Dan wordt deze nog beheerst door de wet van 13 augustus 2004, zowel voor de procedure als voor de inhoudelijke beoordeling. 

Op basis van deze wet is een sociaal-economische vergunning vereist voor een kleinhandelszaak (detailhandel) of een handelsgeheel (een complex met meerdere kleinhandelszaken) met een voor het publiek toegankelijke netto verkoopsoppervlakte van (in het totaal) meer dan 400 m². 

Aanvragen vanaf 1 augustus 2018

Aanvragen vanaf 1 augustus 2018 vallen onder het nieuwe decreet betreffende het Integraal Handelsvestigingsbeleid (IHB) van 15 juli 2016 (inforumnr. 300914), dat de omgevingsvergunning voor kleinhandelsactiviteiten heeft ingevoerd. 

De oppervlaktenorm, zoals hiervoor vermeld, blijft behouden in het IHB. De procedure vind je in het omgevingsvergunningsdecreet en –besluit van de Vlaamse Regering van 9 maart 2018 (inforumnr. 320648 ). 

De formulieren die je dient te gebruiken bij je aanvraag vind je hier. 

Meer info? Leidraad voor steden en gemeenten

In het kader van een EFRO-project (KWAZ) heeft het Agentschap Innoveren & Ondernemen, in nauwe samenwerking met de VVSG, een uitgebreide leidraad voor steden en gemeenten ontwikkeld. Die kan je hier raadplegen.