Leidraad voor steden en gemeenten

Doelstelling van deze leidraad

Het integraal handelsvestigingsbeleid beoogt een transparant en coherent kleinhandelsbeleid tussen de verschillende beleidsdomeinen en over de verschillende bestuursniveaus. Om dit te realiseren is een consistente interpretatie en toepassing van het integraal handelsvestigingsbeleid cruciaal. Dit omvat twee delen:

  • een consistente interpretatie van de basisdoelstellingen
  • een consistente toepassing van het integraal handelsvestigingsbeleid over beleidsinstrumenten en bestuursniveaus heen.

Deze leidraad heeft tot doel hierbij een ondersteuning te bieden aan gemeenten. Het betreft geen juridische analyse of naslagwerk. Bij de opmaak van deze leidraad werd gekozen voor een teleologische interpretatie van het decreet integraal handelsvestigingsbeleid. Dus een interpretatie in overeenstemming met de bedoelingen van de decreetgever, en dit in afwachting van uitspraken van de administratieve rechtspraak, het Grondwettelijk Hof en het hof van justitie. Het is de bedoeling dat deze leidraad bestendig aangepast wordt en zodoende een “levende” informatiebron is voor gemeenten.