Robots en auteursrecht: Wat met artificiële intelligentie en intellectuele eigendom?

Publicatiedatum

Over intellectuele eigendom (IE) en artificial intelligence (AI) is al veel inkt gevloeid. Toch blijft het relevant gezien de opkomst en integratie van taalmodellen zoals ChatGPT. ChatGPT is een chatbot die werkt op AI en heel snel een tekst kan schrijven als antwoord op een vraag. Dit roept verschillende vragen op: kan AI zomaar andere teksten gebruiken? Krijgt AI dan het auteursrecht op de gecreëerde teksten? Kan ik de teksten zomaar overnemen zonder bronvermelding naar het taalmodel? VLAIO bedrijfsadviseur Jarn Baele geeft antwoord.  

Kan AI zomaar andere teksten gebruiken?  

Jarn Baele (Bedrijfsadviseur intellectuele eigendom): Ja, in principe kan dit wel. De stelregel in het auteursrecht is immers: inspireren mag, kopiëren niet. Dat geldt voor gewone mensen zoals jij en ik, maar ook voor AI. In principe zijn teksten van taalmodellen eigenlijk nieuwe teksten. Ze zijn weliswaar gebaseerd op bestaande teksten, maar geen pure kopieën van die bestaande teksten. Teksten die openbaar op het internet te vinden zijn, worden gebruikt om de AI te “trainen”: bestaande teksten verwerken, patronen herkennen en beslissingen nemen op basis daarvan. En daar komt de kat op de koord, want is “trainen” inspireren of niet? Bijkomend: een taalmodel zoals Chat GPT bevat zelden of nooit bronvermelding. Dat maakt het moeilijk om na te gaan waarop de tekst gebaseerd is en/of er bepaalde stukken tekst letterlijk overgenomen werden. Dat is alvast voer voor discussie en rechtszaken. Interessante materie om in het oog te houden. 

Krijgt AI auteursrecht op de gecreëerde teksten?  

Jarn Baele: Je zou eigenlijk denken van wel, aangezien de taalmodellen ook zelf teksten ontwikkelen. Auteursrecht beschermt een concreet en origineel werk. De gegenereerde teksten zijn concreet, en ze voldoen op het eerste gezicht ook aan de originaliteitsvereiste. Toch zit daar het probleem. De originaliteitsvereiste houdt in dat de persoonlijkheid van de maker in het werk zit. Dit impliceert een natuurlijk persoon, en dat is nu net wat AI niet is. Auteursrechten kunnen in ons huidig systeem dus nog niet toegekend worden aan AI. Of dit in de toekomst zal veranderen, is koffiedik kijken. Het is alvast duidelijk dat ons rechtssysteem er nu nog niet klaar voor is.  
 

AI-taalmodellen hebben inderdaad geen auteursrecht op de gemaakte teksten, maar ook deze modellen zijn ontwikkeld door mensen. En zij hebben algemene voorwaarden opgesteld.

Jarn Baele
VLAIO Bedrijfsadviseur IE

Kan ik de teksten dan zomaar overnemen zonder bronvermelding naar het AI-taalmodel?  

Jarn Baele: Nee, dat kan nu ook weer niet. AI-taalmodellen hebben inderdaad geen auteursrecht op de gemaakte teksten, maar ook deze modellen zijn ontwikkeld door mensen. En zij hebben algemene voorwaarden opgesteld. Bij Chat GPT bijvoorbeeld mag de output gebruikt worden voor verschillende doelen, inclusief commerciële, maar er zijn ook verschillende uitzonderingen en voorwaarden. Kopieer je dus de output van een taalmodel, dan moet je daar in verschillende gevallen naar refereren. De rechten op de teksten zijn zo geregeld. 

 

Meer info over bescherming van jouw intellectuele eigendom?

Hoe bescherm je best jouw onderneming en jouw product?

Vragen of nood aan advies op maat van jouw onderneming? Neem contact op met bedrijfsadviseurs en IE-experten via mijnidee@vlaio.be  
 

 
 

Kom naar een (online) IE-zitdag

Heb je concrete vragen rond intellectuele eigendom met betrekking tot jouw idee of ontwikkeling? Bespreek ze met een expert in de materie op de zitdagen IE! 

Ontdek het programma en schrijf je in