Overzicht gesteunde LA-trajecten oproep 2021-2022

Publicatiedatum
Binnen LA-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de land- en tuinbouwsector. Ontdek hier de gesteunde LA-trajecten 2021-2022. De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem/vraaggedreven opportuniteit innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven uit de land- en tuinbouw, die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en een duidelijke economische of maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen. 

Binnen de beschikbare budgettaire enveloppe voor LA-trajecten worden 10 projecten voor steun geselecteerd voor een totaal subsidiebedrag van € 9,9 miljoen. Daarnaast zijn er extra middelen ingezet uit de relanceprovisie voor projecten die passen binnen de blue deal maatregelen van de Vlaamse Regering en binnen het beleidsplan bio-economie. Hiermee worden nog 4 projecten voor steun geselecteerd in het kader van de blue deal maatregelen (€ 3,7 miljoen) en 3 projecten in het kader van het beleidsplan bio-economie (€ 1,3 miljoen).

Overzicht van de gesteunde LA-trajecten

De 10 eerste projecten worden geselecteerd voor steun. De laatste 4 projecten (aangeduid met *) worden positief gerangschikt op een reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing volgt op basis van de beschikbare budgettaire ruimte in het najaar 2022.

projectnummer

projecttitel

aanvrager
uitvoerder(s)

HBC.2021.1048

Duurzame beheersing van virale vergelingsziekte in suikerbieten (VIRBICON)

Koninklijk Belgisch Instituut tot Verbetering van de Biet
KU Leuven - Departement Microbiële en Moleculaire Systemen
ILVO

HBC.2021.1051

MUCOR - Opheldering probleem en aanpak van de vruchtrotschimmel Mucor in aardbei

Proefcentrum Hoogstraten
ILVO
Proefcentrum Fruitteelt

HBC.2021.1063

Gezondheids en welzijnseffecten van vroege voeding voor vleeskuikens - ATHLETIC-CHICKS

UGent - Leerstoel Poultry Health Sciences
KU Leuven - Departement Biosystemen
Proefbedrijf Pluimveehouderij
ILVO

HBC.2021.1064

Ctrl-Pseudo: Naar een alternatieve en onderbouwde controle van Pseudomonas infecties in peer en kers

Proefcentrum Fruitteelt
ILVO

HBC.2021.1065

Naar een community gebaseerd (semi)automatisch W&W-systeem als robuuste pijler voor IPM in de groenteteelt in Vlaanderen

Inagro
P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
ILVO
Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
Proefstation voor Groenteteelt
KU Leuven - Departement Biosystemen

HBC.2021.1069

Naar een innovatieve systeembenadering voor een slimme, snelle detectie en effectieve controle van fytosanitaire risico’s in fruit (SystControl)

Proefcentrum Fruitteelt
VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
IMEC
KU Leuven - Departement Biosystemen

HBC.2021.1070

OPTiSPRAY: optimale spuittoepassingen van gewasbeschermingsmiddelen

Inagro
KU Leuven - Departement Biosystemen
ILVO
UGent - Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2021.1071

Een nieuwe methodiek voor vergelijkend rassenonderzoek van hardfruit

VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten
P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
KU Leuven - Departement Biosystemen
Proefcentrum Fruitteelt

HBC.2021.1075

Beheersing van ToBRFV op de Belgische tomatenbedrijven (B2B)

Proefstation voor Groenteteelt
Scientia Terrae
Proefcentrum Hoogstraten

HBC.2021.1084

Mineralisatie van stikstof uit bodemorganische stof maximaal benutten (MiNiMax)

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt
Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve
P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
Bodemkundige Dienst van België

HBC.2021.1059*

Implementeren en valideren van een niet-invasieve beslissingsondersteunende tool voor duurzame wormbestrijding bij jongvee (Wormtool)

UGent - Vakgroep Virologie, Parasitologie en Immunologie
Inagro
ILVO

HBC.2021.1083*

Integrale aanpak van komkommerbontvirus (InPaKt)

Proefstation voor Groenteteelt
Inagro
Scientia Terrae
Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen

HBC.2021.1072*

OPTITARWE: een efficiëntere inzet van stikstof bij tarwe

Bodemkundige Dienst van België
Hogeschool Gent
Inagro
UGent – Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2021.1089*

Efficiënter management van het varkensbedrijf via individuele opvolging van de zeugen en vleesvarkens

ILVO
Dierengezondheidszorg Vlaanderen
Proef- en Vormingscentrum voor Landbouw

Overzicht van de in het kader van de blue deal maatregelen gesteunde LA-trajecten (relancemiddelen)

Door de Vlaamse Regering wordt in het kader van het relanceplan € 6 miljoen voorzien voor LA-trajecten gericht op watergebruik in de landbouwsector, te besteden in 2021 en 2022. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal.

Volgende 4 LA-trajecten passen onder de blue deal maatregelen van de Vlaamse Regering en worden geselecteerd voor steun, voor een totaal subsidiebedrag van circa € 3,7 miljoen. In 2021 werden reeds 3 LA-trajecten geslecteerd voor steun, voor een totaal subsidiebedrag van circa € 2,3 miljoen.

 

projectnummer

projecttitel

aanvrager
uitvoerder(s)

HBC.2021.1052

Sierteelt schakelt niveau hoger

Proefcentrum voor Sierteelt
ILVO

HBC.2021.1055

Leg-O: Leguminosen - Onmisbaar in een agro-ecologisch teeltsysteem van humane voeding

ILVO
Hogeschool Gent
Inagro
UGent, Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2021.1056

Stuwviewer met impact

Boerennatuur Vlaanderen
Bodemkundige Dienst van België
KU Leuven, Departement Aard- en Omgevingswetenschappen

HBC.2021.1060

Biofilmvorming in drinkwatersystemen van varkens en pluimvee

Inagro
Proefbedrijf Pluimveehouderij
ILVO

Overzicht van de in het kader van het beleidsplan bio-economie gesteunde LA-trajecten (relancemiddelen)

projectnummer

projecttitel

aanvrager
uitvoerder(s)

HBC.2021.1079

HopBel 2.0: Karakterisering, veredeling en vermeerdering van regionale hoprassen

Inagro
ILVO
Hogeschool VIVES-Zuid

HBC.2021.1080

Vermarkting en productkwaliteit als sleutels voor het succes van de goudsbloemteelt

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant
ILVO

HBC.2021.1082

Maxbat: Maximaliseren van de productuniformiteit en -kwaliteit in de teelt en bewaring van bataat

P.C.G. - Provinciaal Proefcentrum voor de groenteteelt Oost-Vlaanderen
VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

Delen: