Overzicht gesteunde LA-trajecten oproep 2020-2021

Publicatiedatum
Binnen LA-trajecten bundelen kennisinstellingen de krachten om samen te zoeken naar innovatieve oplossingen voor uitdagingen in de landbouwsector. Ontdek hier de gesteunde trajecten 2020-2021. De doelstelling van LA-trajecten is om vanuit een concreet probleem/uitdaging innovatieve oplossingen aan te bieden aan bedrijven uit de landbouwsector, die op relatief korte termijn toepasbaar zijn en een duidelijke economische of maatschappelijke meerwaarde kunnen betekenen. 

Overzicht van de gesteunde LA-trajecten oproep 2020-2021

De 12 eerste projecten worden voorgesteld voor steun. De laatste 4 projecten (aangeduid met *) worden positief gerangschikt op de reservelijst. De effectieve selectie en steunbeslissing volgt op basis van de beschikbare budgettaire ruimte in het najaar 2021.

projectnummer

projecttitel

aanvrager

uitvoerder(s)

HBC.2020.3155

"KlimOp-AI": Intelligente Klimaatoptimalisatie met en voor tuinders

Thomas More - KennisCentrum Energie

UGent – Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2020.3165

De Vlaamse pluimveesector voorzien van een hitte-actieplan voor behoud van optimale gezondheid en welzijn van hun pluimvee

ILVO - Dier 68

Proefbedrijf Pluimveehouderij

UGent – Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

HBC.2020.3166

Flaxsense 2.0: Onderbouwd vlas telen

Inagro

ILVO - T&V 115

VITO

HBC.2020.3181

HydroPhyt: Alternatieve beheersing van Phytophthora cryptogea in de hydrocultuur van sla en witloof

Praktijkpunt Landbouw Vlaams-Brabant

Inagro

KU Leuven - Departement Biosystemen

Proefstation voor Groenteteelt

UGent – Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2020.3183

Duurzame beheersing van Nezara viridula in paprika, komkommer en aubergine (NeViCON)

KU Leuven - Departement Microbiële en Moleculaire Systemen

Proefcentrum Hoogstraten

Proefstation voor Groenteteelt

HBC.2020.3192

Onderzoek naar en implementatie van ‘on-practice culture’ als basis voor rationeler en verminderd antibioticumgebruik en betere economische resultaten op Vlaamse melkveebedrijven

UGent - Vakgroep Voortplanting, Verloskunde en Bedrijfsdiergeneeskunde

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

Dierengezondheidszorg Vlaanderen

ILVO - Dier 68

HBC.2020.3193

ZERO-WASTE: Zero Waste approach voor vruchtgroenten onder glas

Inagro

Proefcentrum Hoogstraten

Proefstation voor Groenteteelt

UGent - Vakgroep Levensmiddelentechnologie, Voedselveiligheid en Gezondheid

HBC.2020.3200

Evaluatie en optimalisatie van een high-throughput sequencing (HTS) gebaseerde strategie voor de detectie van virussen en bacteriën, in functie van de certificering en in vitro therapie voor het creëren van virusvrije moederplanten (VIRVRijUIT)

ILVO - Plant 96

Proefcentrum voor de Sierteelt

UGent – Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2020.3202

OrnAqua: Een nieuw referentiekader voor de irrigatie voor de verhoging van efficiënt watergebruik in de openluchtsierteelt

Proefcentrum voor Sierteelt

UGent – Vakgroep Plant en Gewas

Bodemkundige Dienst van België

HBC.2020.3206

Kwaliteit van peer in een veranderend klimaat - QPear

VCBT - Vlaams Centrum voor Bewaring van Tuinbouwproducten

Proefcentrum Fruitteelt

UHasselt - Vakgroep Biologie - Geologie

HBC.2020.3207

Opbrengstverhoging door gestuurde verrood belichting in de teelt van tomaat, komkommer en bladgewassen (LED FR)

Proefstation voor Groenteteelt

Inagro

KU Leuven - Departement Biosystemen

Proefcentrum Hoogstraten

HBC.2020.3210

Geïntegreerde beheersing van plantenparasitaire nematoden in de boomkwekerij en aardappelteelt met wakkere planten

ILVO - Plant 96

Inagro

Interprovinciaal Proefcentrum voor de Aardappelteelt

Proefcentrum voor de Sierteelt

UGent - Vakgroep Biotechnologie

HBC.2020.3190*

Geïntegreerd Onkruid Management (GOM) in de fruitteelt: van zwartstrook naar  verantwoord groene strook

Proefcentrum Fruitteelt

Bodemkundige Dienst van België

UGent – Vakgroep Plant en Gewas

HBC.2020.3170*

CONZOLE: CONditiemeting en -sturing van Zeugen voor Optimaal LEven & levensproductie

Inagro

ILVO - Dier 68

UGent – Vakgroep Voeding, Genetica en Ethologie

HBC.2020.3156*

Optimalisering van graslanduitbating door middel van een beslissingsondersteunende tool

Inagro

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

ILVO - Plant 21

VITO

HBC.2020.3212*

PENSVOER: Valorisatie van gehele plantsilage van granen, al dan niet gemengd met vlinderbloemigen, op het melkveebedrijf met specifieke aandacht voor pensgezondheid

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve

HoGent - Site Bottelaere

ILVO - Dier 68

KU Leuven - Departement Biosystemen

UGent - Vakgroep Dierwetenschappen en Aquatische Ecologie

Overzicht van de in het kader van de blue deal gesteunde LA-trajecten oproep 2020-2021

Door de Vlaamse Regering wordt in het kader van het relanceplan € 6 miljoen voorzien voor LA-trajecten gericht op watergebruik in de landbouwsector, te besteden in 2021 en 2022. Bedoeling is op vrij korte termijn innovaties te initiëren die een antwoord bieden aan deze uitdagingen en kostenefficiënt kunnen toegepast worden op bredere schaal.

Volgende 3 LA-trajecten passen onder de blue deal maatregelen van de Vlaamse Regering en worden geselecteerd voor steun, voor een totaal subsidiebedrag van circa € 2,3 miljoen. Hierdoor blijft nog € 3,7 miljoen beschikbaar voor de volgende oproep 2021-2022 die begin juli zal gelanceerd worden.

projectnummer

projecttitel

aanvrager

uitvoerder(s)

HBC.2020.3159

OP-PEIL: Opportuniteiten voor Peilgestuurde Drainage in Vlaanderen

Bodemkundige Dienst van België

Boerennatuur Vlaanderen

ILVO - Plant 21

Inagro

Proefstation voor Groenteteelt

Provinciaal Proefcentrum voor de Groenteteelt

VITO

HBC.2020.3184

Hydro - leek: teeltoptimalisatie van prei in hydrocultuur

Inagro

ILVO-T&V 115

HBC.2020.3198

Teeltdiversificatie bij ruwvoederproductie in de rundveehouderij: focus op voedersorghum en mengteelt kuilmaïs-klimboon (Farmers' Benefits)

ILVO - Plant 109

Hogeschool Gent

Autonoom Provinciebedrijf Hooibeekhoeve