Oproep thematische STEM-partnerschappen

Publicatiedatum
STEM-competenties zijn noodzakelijk om de uitdagen waar we voor staan zoals digitalisering, duurzaamheid maar ook gezondheidszorg met de nodige innovatiekracht aan te pakken. Technologie, wetenschap en innovatie zijn onmisbaar om te bouwen aan een zorgzame en duurzame maatschappij. Daarom lanceren we een extra oproep voor STEM-trajecten om jongeren ouder dan 14 te enthousiasmeren voor STEM-opleidingen en –beroepen.

Reeds 220 gemeentes laten jongeren STEM ontdekken

Om kinderen en jongeren warm te maken voor wetenschap, technologie en innovatie - zodat zij kiezen voor STEM-opleidingen en -beroepen - ondersteunt de Vlaamse Regering STEM-activiteiten in een buitenschoolse context. Het regeerakkoord streeft naar een STEM-academie in iedere gemeente. Vorig jaar hebben STEM-partnerschappen en STEM-academies dankzij financiering en ondersteuning 220 gemeentes kunnen bereiken.

2 miljoen euro voor maatschappelijk relevante STEM-trajecten gericht op jongeren (+14)

Om deze ambitie nog meer kracht bij te zetten, lanceren we een nieuwe oproep voor STEM-trajecten. Voor deze oproep is € 2 miljoen voorzien. De nieuwe STEM-trajecten kunnen tot € 70.000 steun krijgen, zijn gericht op trajecten die lokaal worden opgezet met jongeren (+14) en moeten maatschappelijk relevant zijn. Een samenwerking met jongerenorganisaties en het bedrijfsleven is hierbij een must. Deze trajecten spelen in op één van de 3 transitieprioriteiten:

  • Digitalisering
  • Circulaire economie
  • Energie & klimaat

Voor wie?

Deze oproep staat open voor partnerschappen in de quadruple helix, waarbij kennisinstellingen, overheid, bedrijfsleven en burgers hun krachten bundelen.

Heb je een idee?

Dien het in en kom het bespreken met ons in de week van 29 juni. Inschrijven op voorhand is verplicht.

Deadline indiening 4 oktober 2022

Geïnteresseerde partnerschappen moeten een aanvraag indienen via het indieningsportaal tot en met 4 oktober 2022. Alle info vind je op deze webpagina's. Nog vragen? Stuur ons een mail via STEM@vlaio.be.

Delen: