Oproep COOCK Circulair Bouwen en Circulaire Maakindustrie

Publicatiedatum
Vlaanderen heeft de ambitie om onze economie tegen 2050 circulair te maken. Om deze transitie te ondersteunen, wordt de COOCK oproep Circulair Bouwen en Circulaire Maakindustrie opengesteld.

Oproep circulair bouwen en circulaire maakindustrie

De oproep COOCK Circulair Bouwen en Circulaire Maakindustrie staat open. Via dit programma worden de resultaten van onderzoek en ontwikkeling verder vertaald zodat ze op brede schaal toegepast en uitgerold kunnen worden. De ambitie is om ondernemingen en organisaties te stimuleren om de circulaire omslag te maken.

Wat is het COOCK-programma?

Het COOCK-programma valoriseert (basis)onderzoeksresultaten door de introductie van technologie en/of kennis bij een ruime groep ondernemingen te versnellen. COOCK projecten zijn steeds opgebouwd uit twee onafhankelijke maar onderling verbonden delen. Het eerste deel is gericht op toepassingsgerichte kennisopbouw, vertaalonderzoek en kennisverspreidingsactiviteiten om de onderzoeksresultaten over te dragen naar ondernemingen uit de doelgroep. Het tweede deel omvat de ondernemingsspecifieke projecten, die gericht zijn op de evaluatie, analyse en toepassing van die overgedragen technologie en/of kennis in een bedrijfsspecifieke context. 

Voor wie? 

COOCK-projecten worden ingediend door een Vlaamse onderzoeksorganisatie of Vlaamse onderzoeksorganisaties die onderzoeksresultaten willen transfereren naar ondernemingen uit doelgroepen die die dan toepassen.

Meld je nu aan

Wil je een project indienen dat binnen de oproep past? Meld je dan vooraf aan.

De uiterste aanmeldingsdatum is 17 september 2021 om 12u. Aanmelden kan door te mailen naar coock@vlaio.be. De uiterste indieningsdatum is 1 oktober om 12u via het onlineportaal van de projectaanvraag 

Voor deze oproep gelden enkele specifieke voorwaarden. Deze voorwaarden zijn toegelicht in de aanvraagtemplate. 

Voorbesprekingen

We organiseren voorbesprekingen (digitaal via MS Teams) voor de geïnteresseerde projectaanvragers op 31 augustus 2021 en 2 september 2021. Je kan een voorbespreking via e-mail aanvragen. Doe dit ten laatste 5 werkdagen voor de geplande data. 
Vragen? coock@vlaio.be 

 

Meer info? 

Meer informatie over de oproep, de voorbesprekingen en de aanvraagprocedure 

Heb je vragen? Stuur dan een mailtje naar coock@vlaio.be 

 

Delen: